9ACG

9ACG

Här kan 9ACG följa sin terminsplaneringplanering i matematik. 

Så här förbereder du dig för lektionerna: Ta med penna, block och mattebok. Mobilen behöver du inte ta med om inte annat sagts. Titta i förväg på www.ollesmatte i din planering så du vet vad som ska hända på lektionen.

Om du missat en lektion kan du se på www.ollesmatte vad du missade så du kan ta igen det själv i mesta möjliga mån.

Om du är ute efter betyg så tänk på att följande finns med i kunskapskraven i matematik:

"I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som  för resonemangen framåt."

Arbetsområde 1 vt18: Rymdgeometri

Skärmavbild 2017-08-15 kl. 19.34.43

 

Mål- & Planeringsdokument

V 3

Må: Introduktion av nya mattegrupper, problemlösning i grupp med introduktion av rymdgeometri genom 3-dimensionellt problem. Vi hjälper centrumchefen i New York att paketera julgranskulorna från Rockefellergranen 

thumbnail_20180115_122600

Ti: Genomgång av volymenheter och undersökning av hur man kan bestämma volymen av rätblock. Enhetsomvandling  mellan kubikmeter-systemet och litersystemet med hjälp av (ENHETSOMVANDLINGSSCHEMA). Arbete med övningsuppgifter.

Arbetsuppgifter om enhetsomvandling: Avsnitt 3.5: Uppgifter: 5, 10, 12, 15, 16, 17, 22 (svår)

Arbetsuppgifter om volymberäkning av rätblock:Avsnitt 3.4: Uppgifter: 6, 9, 11, 14, 16

Läxa: Se följande film innan nästa lektion!

V 4

Må: Undersökning av volymer av Prisma och cylinder . Kunstruktion av formler för volymberäkningar.

Eleverna konstruerar tillsammans formeln för volymen av en cylinder EPA

Uppgifter: 3.6: 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16

Gruppdiskussion kring uppgift 12 efter halva tiden

Eleverna ska genom egen undersökning ta reda på vad som händer med volymen av en cylinder om den förstoras i skala 2:1 och om den förstoras i skala 3:1 och utifrån det försöka konstruera ett antagande om hur skala-förändringar påverkar volymer.

Kluring för kluriga

En cylinderformad läskedrycksburk av märket "Smarr-Soda" har volymen 40cl. Burken är 14cm hög. Hur bred måste burken vara?

Ti: Undersökning av volymer av Pyramid och kon

Vi tittar på filmen ni hade i läxa om spetsiga former

Disskussion efter halva tiden:

  • Vad händer med volymen på en pyramid om höjden fördubblas?
  • Vad händer med volymen på en pyramid om höjden tredubblas?
  • Vad händer med volymen på en pyramid om basytans sidor fördubblas?
  • Vad händer med volymen på en pyramid om barytans sidor tredubblas?

Uppgifter: 3.7: 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18

Genomgång av cirkelsektorn:

Uppgifter: 3.2 : 8, 14, 15

Kluring för kluriga

Farbror Bosses teori: Om du dividerar en kons volym med sin basytas radie och sedan dividerar kvoten med konens höjd och sedan dividerar den kvoten med radien en gång till så får du alltid svaret 1,04666....

Stämmer Farbror Bosses teori? (Motivera ditt påstående!)

Läxa till nästa gång att se den här filmen

V 5

Må: Undersökning av samband i Pythagoras sats 45min och arbete med Arbetsuppgifter

Vi tittar på filmen om bevis för Pythagoras sats

Ti: Provuppgift med problemlösning i 3-dimensionell design (Du förbereder dig inför provuppgiften genom att träna på enhetsomvandling och arbetsuppgifter om volymberäkningar)

Bra exempel på elevlösningar hittar du under fliken redovisningar!

V 6

Må: Rymdgeometriprojekt: Design-förbättring, färdigställa skiss

Ti: Rymdgeometriprojekt: Konstruktionsritning, 2D-ritning av modellens delar i skala (Läxa Film 1 och Film 2 Dessutom finns följande intressanta filmer för dig som vill kunna mer "rita trianglar med givna sidor", "rita en Oktagon" , "rita en liksidig triangel" , "rita en kvadrat"  och sist men inte minst en super-uppgift: "rita en egen fotboll" )

V 7

Må: Rymdgeometriprojekt: Färdigställande av ritningar och påbörjande av byggnadskonstruktionen

Ti: Rymdgeometriprojekt: Arbete med byggnadskonstruktionen

V 8

Må: Rymdgeometriprojekt: Inlämning och frågestund inför kapitelprov i rymdgeometri

Ti: Kapitelprov i rymdgeometri ( PLUGG_TIPS )

Innehåll och Kunskapskrav

Provet med Facit (publiceras fredag em)

V 9

SPORTLOV

 

Arbetsområde 2: Funktioner & förändring

koordinatsystem

v10

Må: Introduktion av grafer och samband. Vi spelar "Sänka skepp" och gör en labb om linjära funktioner.

Nya begrepp: Graf, funktion, koordinatsystem, koordinat, punkt, x-axel, y-axel (Genomgång på film om koordinatsystem) ; (Genomgång på film om hur man kan tolka en graf i ett koordinatsystem)

Ti:

LÄXA TILL V11: 

  • Kap 4.5) Nivå1 : 1, 5  -- Nivå 2: 7  - -  Nivå3: 11
  • Kap 4.6) Nivå1: 3  - - Nivå2: 4, 6, 10  - -  Nivå3: 13
  • Kap 4.7) Nivå1: 5,7  - -  Nivå2) 11, 12, 13, 14  - -  Nivå3) 19
  • Se filmerna ovan!

v11

Må:  Vi arbetar med det rika problemet "Roddarbänkar". Mål med lektionen är att alla ska förstå hur grafer i koordinatsystem är en matematisk representationsform och hur man kan använda den i sina redovisningar för att visa samband.

Ti: Återkoppling från provet, vi tittar på bra elevlösningar. Efteråt jobbar vi med problemet Svältholmen.

Läxa till nv12 se film om hur man namnger en funktion. Välj själv nivå:

ENKLARE NIVÅ.(Titta fram till 4:40)    

SVÅRARE NIVÅ

v12

Må: Problemlösning (Flyttbilar & Bord)

Ti: Matematik-labb (Inlämningsarbete i par. Läraren bestämmer paren).

v13

Må: Frågestund inför provet, arbeta klart med uppgifter som blivit klara från v12.

Ti: Prov

När du tränar inför provet kan du repetera tidigare nämnda sidor i boken samt titta på uppgifterna om roddarbänkar och Flyttbilar. Uppgifterna hittar du här på ollesmatte.se om du väljer uppgifter i menyn istället för din klassbeteckning. Där finns även uppgifterna Rymdresan och körkort som är bra övningar inför provet.

Arbetsområde 3: Procentuell förändring

Procentuell förändring V15 - V20

Måldokument Procent

V 15

Må: Återkoppling från prov i Funktionslära och introduktion av arbetsområdet Procent. 

Ti: Arbete med Kompendiet om procent och uppgifter i boken

V16

Må: Arbete med Kompendiet om procent och uppgifter i boken

Ti: Arbete med Kompendiet om procent och uppgifter i boken

V17

Må: Arbete med Kompendiet om procent och uppgifter i boken dessutom kan man jobba med Arbetsuppgifter om upprepad procentuell förändring med tillhörande filmgenomgång av uppgifterna. Dessa uppgifter är bra att ha att träna inför provet.

Ti: Vi tillverkar egna arbetsuppgifter till ert matteprov.

V18

Må: Klämdag

Ti: 1:a Maj

V19

Må: Vi övar till provet

Ti: Prov om procentuell förändring

V20

Må: Återkoppling från provet och introduktion av arbetsområdet Sannolikhetslära

Ti:

V21