6B

Planering 6B

Här kan 6B följa sin terminsplaneringplanering i matematik.

Om du är ute efter betyg så tänk på att följande finns med i kunskapskraven i matematik:

"I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som  för resonemangen framåt."

 

Arbetsområde 1: Taluppfattning

Arbetsområde 1: De fyra räknesätten"

 

Arbetsområde 2:

Arbetsområde 3:

Arbetsområde 3: