Åk 7

Planering Åk7

Här kan Åk 7 följa sin terminsplaneringplanering i matematik. 

Så här förbereder du dig för lektionerna: Ta med penna, sudd, "räknehäfte", "klokbok" och mattebok. Mobilen behöver du inte ta med om inte annat sagts. Tar du med din mobil kommer vi samla in den under lektionen. Titta i förväg på www.ollesmatte i din planering så du vet vad som ska hända på lektionen.

Om du missat en lektion kan du se på www.ollesmatte vad du missade så du kan ta igen det själv i mesta möjliga mån.

Matematikbok: PRIO7

Räknehäfte: Det du använder för beräkningar när du löser arbetsuppgifter

Klokbok: Här antecknar du på lektioner och klistrar ibland in arbetsuppgifter som vi delar ut.

Labb-häfte: Det här större häftet lämnas kvar i klassrummet mellan lektionerna. Här samlas dina arbetsinsatser från laborationer och specialuppgifter

 

Arbetsområde 1: Statistik

Planering i Statistik

Centralt innehåll:

 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.

FILMTIPS - grundläggande om tabeller och diagram

v.34

Lektion 1: inskolningsdagar

Lektion 2: Inskolningsdagar

Lektion 3: Introduktion av lärare, utdelning av böcker och genomgång av arbetsrutiner och förväntningar. Efter den här lektionen ska du ha koll på din mattebok, ditt räknehäfte, din "klokbok" och ditt labbhäfte.  Kanske hinner vi spela "Tänk till tusen"?

v.35

Lektion 1: Introduktion av arbetsområdet Statistik. Ni arbetar i par som läraren delar in och genomför två undersökningar som ni sammanställer i frekvenstabeller. Viktiga begrepp: data, frekvenstabell, svarsfrekvens, nominalskala, kvotskala

Lektion 2: Vi tillverkar diagram utifrån er insamlade data i ett program som heter Excel. Vi tittar gemensamt på några av era diagram och diskuterar vilka faktorer som är viktiga vid tillverkning av diagram och vid statistiska undersökningar. Viktiga begrepp: kolumn, rad, cell, stapeldiagram, stolpdiagram, cirkeldiagram. Film om hur man gör stapeldiagram i Excel - Film om hur man gör ett stolpdiagram manuellt (utan digitala hjälpmedel)

Lektion 3: Stationsmatte: Vi arbetar i grupper med utvalda uppgifter ur mattebokens kap 1:1 och 1:2 som handlar om tabeller och diagram.

v.36

Lektion 1: Vi granskar diagram för att se vilken information man kan hitta i olika diagram. Vi arbetar i matteboken PRIO7 kap 1:3

FILMTIPS (för dig som vill vara bra förberedd inför nästa lektion)

Lektion 2: Vi arbetar med begreppet medelvärde. Nya begrepp idag är nominalskala och kvotskala. Vi lär oss att beräkna medelvärde utifrån en tabell. Vi arbetar med uppgifter i matteboken om medelvärde. Vi arbetade med "En undersökning på Rålis"

Lektion 3: Vi arbetar med problemet Biografen i grupper. Vi redovisar för varandra på tavlan. I slutet av lektionen har vi en "Exit-ticket" där var och en får visa att ni kan göra medelvärdesberäkningar.

v.37

Lektion 1: Vi arbetar med begreppen median och typvärde.Lektion 2: Stationsmatte: Vi arbetar i 6 olika stationer i små grupper. A) Husdjur" B) Medelvärden C) Medianer D) Tolka diagram E) Träna på Excel och F) Begreppsövningar

Lektion 2: Stationsmatte med innehåll från hela arbetsområdet.

Lektion 3: Vi utvärderar vad vi lärt oss i arbetsområdet och hur arbetet gått hittills och hur vi kan förbättra oss i den här ENKÄTENI slutet av lektionen har vi en "Exit-ticket" där var och en får chansen att visa att dom förstår dagens begrepp.

 

 

Arbetsområde 2: Taluppfattning

Planering taluppfattning

Centralt innehåll:

 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder

v.38

Lektion 1: SCREENING, Malin från studion kommer och vi gör en screening-diagnos digitalt för att kartlägga vilka kunskaper alla har med sig och vilka kunskapsluckor vi behöver arbeta med.

Lektion 2: Vi storleksordnar decimaltal. Vi gör en labb där vi storleksordnar decimaltal och definierar vårt tiosiffriga talsystem.

Lektion 3: Vi arbetar med multiplikation och division med talen 10, 100 och 1000. Vi undersöker mönster med miniräknare.

v.39

Lektion 1: Vi undersöker 3 olika metoder för beräkning av multiplikation: "Kinesiska rutan", "streckräkning" och "Europeisk algoritm" (som egentligen är Arabisk).

Lektion 2: Vi fortsätter att arbeta med de olika metoderna för multiplikationsräkning och utvärderar vilken av dom som är bäst.

Lektion 3: Vi fortsätter att arbeta med de olika metoderna för multiplikationsräkning och utvärderar vilken av dom som är bäst. (klasserna 7a, 7d och 7f missar den här lektionen pga annan verksamhet).

v.40

Lektion 1: Vi arbetar i matteboken PRIO7 kap 2.4 (7f & 7g missar halva lektionen pga klassfotografering)

Lektion 2: Vi arbetar i matteboken PRIO7 kap 2.5

Lektion 3: Fördjupningslektion för 7f & 7g. Övriga klasser missar den här lektionen pga orientering. Det arbetsmaterial vi använder kommer att publiceras här samt någon film.

v.41

Lektion 1: Vi övar kort division och lär oss om divisionsmetoderna "ballongdivision" och "trappan"

Lektion 2: Vi övar mer på de 3 divisionsmetoderna och utvärderar vilken metod som är bäst.

Lektion 3: Skriftligt läxförhör på skriftliga algoritmer i multiplikation och division. Här ska du försöka visa att du kan använda 3 olika skriftliga metoder för multiplikation och 3 olika skriftliga metoder för division.

v.42

Lektion 1: Vi lär oss mer om prioriteringsreglerna och arbetar i matteboken PRIO7 kap 2.6

Lektion 2: Vi lär oss om begreppen primtal och delbarhet. Vi arbetar i matteboken PRIO7 kap 2.7

Lektion 3:

v.43

Lektion 1: Vi arbetar med avrundningsregler i matteboken PRIO7 kap 2.8.

Lektion 2: Vi arbetar med överslagsräkning i matteboken PRIO7 kap 2.9.

Lektion 3:

v.44 HÖSTLOV Ni får sitta hemma och längta efter mattelektioner den här veckan.

v.45

Lektion 1:

Lektion 2: Frågestund inför provet: Ni har i läxa att välja uppgifter som ni vill att vi ska gå igenom på tavlan och diskutera inför provet.

Lektion 3: Matematikprov i Taluppfattning

Arbetsområde 3: Geometri

Planering Geometri

Centralt Innehåll:

v.46

Lektion 1:

Lektion 2:

Lektion 3:

v.47

Lektion 1:

Lektion 2:

Lektion 3:

v.48

Lektion 1:

Lektion 2:

Lektion 3:

v.49

Lektion 1:

Lektion 2:

Lektion 3:

v.50

Lektion 1:

Lektion 2:

Lektion 3:

v.51

Lektion 1:

Lektion 2:

Lektion 3:

JULLOV

v.2

Lektion 1:

Lektion 2:

Lektion 3:

v.3

Lektion 1:

Lektion 2:

Lektion 3:

TIDIGARE ÅRSKURSER

Här nedanför kan du se vad elever tidigare fått jobba med.

Arbetsområde 1: Rymdgeometri

Centralt innehåll:

 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tre-dimensionella objekt.
 • Metoder för beräkning av volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

MÅL:

 • Du ska kunna bestämma volymer på olika geometriska 3D-figurer (kub, rätblock, prisma, cylinder, pyramid och kon)
 • Du ska kunna konstruera och måttbestämma figurer för att uppnå önskad volym
 • Du ska kunna omvandla volymenheter både i literskalan och kubikmeterskalan och mellan dessa skalor
 • Du ska kunna beräkna mantelytan på geometriska figurer (kub, rätblock, prisma, cylinder, pyramid och kon)
 • Du ska kunna beskriva hur du gör ovanstående och kunna argumentera för dina metoders giltighet

V2

Lektion 1: Vi går igenom det kommande arbetsområdet och ser på vad terminen kommer innehålla. Vi arbetar i grupper med ett problem med "Rockefeller-granen"

Lektion 2: Vi arbetar med begreppet mantelyta (begränsningsyta). Vi konstruerar vikbara figurer i papper.

V3

Lektion 1: Vi fortsätter arbeta med begränsningsyta

Lektion 2: Vi arbetar med volymenheter och omvandling av volymenheter

Lektion 3: Vi beräknar volymer av rätblock och prismor

V4

Lektion 1: Vi arbetar med volymer av cylindrar?

Lektion 2: Vi ser en film om hur man kan bestämma volymer av spetsiga geometriska figurer (Pyramider och koner) och vi arbetar med det i matteboken (PRIO8)

Lektion 3: Vi arbetar vidare med spetsiga volymer i matteboken. För dom som är klara kan man börja jobba med Basläger och hög höjd.

V5

Lektion 1: E-test i rymdgeometri:

Du ska kunna beräkna volymer av rätblock och cylindrar samt omvandla volymenheter

Lektion 2: Vi arbetar i par med en stor uppgift om en kon. Vi arbetar med uppgifter från "hög höjd" och "basläger" kring volymer.

Lektion 3: Frågestund inför provet

V6

Lektion 1: Prov i rymdgeometri

Lektion 2: Återkoppling från provet. Elever redovisar sina lösningar för klassen. Det här är en bra chans att argumentera för sina lösningar och visa god resonemangsförmåga. Man kan även visa resonemangsförmåga genom att ställa relevanta frågor i samband med andras presentationer.

Arbetsområde 2:

v11

Lekt 1: Vi tittar gemensamt på linjära proportionella grafer på sid 159 och undersöker hur vi kan beräkna lutningen (k-värdet) på proportionella grafer genom att dividera en punkts y-koordinat med punktens x-koordinat. Vi undersöker även en linjär icke-proportionell graf på sid 161 och konstaterar att metoden inte fungerar om inte grafen är proportionell.

Lekt 2: Vi undersöker olika linjära grafer och vad som skiljer dem åt (lutning och höjd: k-värde och m-värde). Vi ritar grafer i Geogebra och studerar vad som händer när vi ändrar k- och m-värde.

Lekt 3: Beting till Torsdag tom s. 163 i PRIO, Extrauppgifter med fördjupning till de som blir klara tidigare.

v12

Lekt 1: Begreppstest & Kapiteltest

Lekt 2: Basläger och Hög höjd

Lekt 3: Basläger och Hög höjd, Arbete i Procentkompendium

v13

Lekt 1: Basläger och Hög höjd

Lekt 2: "Fråga Olle 1": Till den här lektionen ska du förbereda dig med uppgifter som du vill att vi ska lösa gemensamt på tavlan som handlar om procentuell förändring och förändringsfaktorer

Lekt 3: "Fråga Olle 2": Till den här lektionen ska du förbereda dig med uppgifter som du vill att vi ska lösa gemensamt på tavlan som handlar om koordinater, grafer och funktioner

v14

Lekt 1: Prov i Samband & förändring

 

 

Arbetsområde 3:

v14

Lekt 2:

Lekt 3:

v15

Lekt 1:

Lekt 2:

Lekt 3:

v16 PÅSKLOV

v17

v18

v19

Lekt 1:

Lekt 2:

Lekt 3:

v20

Lekt 1:

Lekt 2:

Lekt 3:

v21

Lekt 1:

Lekt 2:

Lekt 3:

v22

Lekt 1:

Lekt 2:

Lekt 3:

 

Arbetsområde 1: Räkning med negativa tal och potenser

Skärmavbild 2018-08-16 kl. 21.46.44

Negativa tal, potenser och kvadratrötter:

Centralt innehåll:

 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.

PLANERINGSDOKUMENT

v34

Lektion 1: Ni träffar er nya lärare (Olle) och tittar in på www.ollesmatte.se.

Introduktion av negativa tal. Vi undersöker negativ tal med en laboration och övar räkning med addition och subtraktion av negativa tal. (1.1)

Det här bildspelet diskuterar vi till labben.

Lektion 2: Vi fortsätter arbeta med addition och subtraktion av negativa tal (1.2)

Du kan testa dig själv här! (Test 1)

v35

Lektion 1: Vi arbetar med multiplikation och division med negativa tal. Vi försöker illustrera med klossar hur man kan tänka kring räkning med negativa tal. (1.3)

Du kan testa dig själv här! (Test 2)

Lektion 2: Vi introducerar begreppen Potens, bas och exponent. Vi räknar med potenser. (1.4)

Lektion 3: Vi fortsätter arbeta med potenser i multiplikation och division. Vi avslutar med att fundera över varför potenser med basen 10 är extra coola. (1.5)

Du kan testa dig själv här! (Börja med test1 och se vad du klarar. Gå gärna vidare om det går bra för dig!)

v36

Lektion 1: Vi introducerar begreppet rot och studerar kvadratrötter. (Dom går inte att äta!!) (1.6) Vi löser enkla andragradsekvationer.

Du kan testa dig själv här! (Test 1)

Lektion 2: Vi introducerar begreppet grundpotensform och studerar hur man på ett enkelt sätt kan skriva väldigt stora tal och väldigt små tal. (1.7)

Lektion 3: Vi introducerar begreppet prefix och lär oss om hur dessa hör ihop med 10-potenserna. (1.8)

v37

Lektion 1: Vi arbetar med problemlösning med prefix och tal i grundpotensform.

Lektion 2: Basläger/Hög höjd, Vi arbetar med problemlösning för hela kapitlet.

Lektion 3: Vi fortsätter arbeta med problemlösning.

v38

Lektion 1: Ni tillverkar egna problem och löser dom. Ni ska tillverka uppgifter om negativa tal, potenser, kvadratrötter och tal i grundpotensform.

Lektion 2: Vi testar oss själva genom att lösa provuppgifter med negativa tal, potenser, grundpotenser och kvadratrötter.

ARBETSUPPGIFTER 1 - ARBETSUPPGIFTER 2 - ARBETSUPPGIFTER 3

Lektion 3: "Fråga Olle": Lektionen före prov har vi frågestund där ni väljer vilka tal vi ska lösa tillsammans på tavlan och diskutera. Din läxa till idag är att fundera ut vilka uppgifter du vill att vi ska träna på. Om du redan börjat plugga till provet innan den här lektionen så vet du vad du vill ha hjälp med och då kommer det gå bra på provet.

FILMTIPS!

Film om 10-potenser

Film om tal i GPF (Grundpotensform)

Film om att räkna med tal i GPF

Film om division med tal i GPF

v39

Lektion 1: PROV i TALUPPFATTNING

Bedömningsmatris

Lektion 2: Återkoppling från provet

Lektion 3:

Arbetsområde 2: Algebra

Skärmavbild 2018-09-27 kl. 17.29.08

V40

Enligt den här bedömningsmatrisen kommer ni bli bedömda i algebra

Lekt 1: Mönster och talföljder: Vi studerar olika mönster och talföljder och beskriver dom med algebraiska uttryck. Vårt huvudfokus ligger på något som kallas Aritmetiska talföljder. I den här filmen kan du lära dig mer om talföljder av olika typer.

Lekt 2: Vi fortsätter arbeta med talföljder.

I den här filmen visas hur man kan skapa ett algebraiskt uttryck som beskriver en talföljd eller ett mönster.

På den här sidan på www.webbmatte.se kan du se mer om talföljder

Lekt 3: Läxa till den här lektionen är att alla ska ha konstruerat en egen aritmetisk talföljd och en egen icke aritmetisk talföljd. Vi lär oss illustrera talföljderna som grafer i koordinatsystem och undersöker vad som är utmärkande för de aritmetiska talföljderna.

I den här filmen visar dom hur man ritar grafen till en funktion. Det är i princip samma sak som att illustrera ett algebraiskt uttryck som en graf. Variabeln y motsvarar värdet av hela det algebraiska uttrycket. Om du har en talserie som tex kan illustreras med uttrycket 2x+1 så säger man att talserien har funktionen y=2x+1. För dig som vill lära dig mer är den här filmen att rekommendera.

V41

Lekt 1: (Olle är på kurs och ni har vikarie) Ni jobbar med matteboken kap 2.5.

Lekt 2: (Olle är på kurs och ni har vikarie) Ni jobbar med matteboken kap 2.6.

Lekt 3: (Olle är på kurs och ni har vikarie) Ni jobbar först klart med 2.5-2.6. Ni jobbar sedan med paddor/telefoner med uppgifter i rasmus.

Gå in på www.rasmus.is , klicka på mattehjälpen, klicka på "Mattehjälpen klicka här", klicka på högstadiet, klicka på "polynom", löst test 1, test 2, och test 3. 

v42

Lekt 1: Vi arbetar med att förenkla algebraiska uttryck och att teckna parentesuttryck

Lekt 2: Vi adderar och subtraherar parenteser och vi multiplicerar parenteser

Lekt 3: Vi gör en laboration med balansvågar för att konkretisera ekvationer. Vi undersöker ekvationer med variabel i ena ledet, ekvationer med variabler i båda leden och ekvationer med oändligt många lösningar.

V43

Lekt 1: Vi arbetar med problemlösning med ekvationer. Vi arbetar med PRIO 2.7 men också med andra uppgifter. I den här filmen kan du se ett exempel på hur man kan skapa en ekvation för att lösa ett matematiskt problem.

Lekt 2: Vi fortsätter att arbeta med att skapa ekvationer för att lösa matematiska problem. Vi går igenom bedömningsmatrisen för arbetsområdet.

Lekt 3: Vi arbetar med Basläger och hög höjd i matteboken (PRIO8). Det kommer också finnas alternativa uppgifter för dem som vill arbeta med rika matematiska problem.

V44 Höstlov

V45

Lekt 1: Vi arbetar med kapiteltest, rika problem, basläger och hög höjd

Lekt 2: Vi jobbar med repetition av hur man illustrerar talserier som grafer. Viktiga begrepp är koordinatsystem, grafisk lösning, x-y-tabell och koordinater. Det här förtestet arbetade vi med.

Lekt 3: Vi skriver en minidiagnos/förtest där du kan se om du klarar E-nivån inför provet. Vi jobbar vidare med Hög höjd och basläger.

V46

Lekt 1: Vi tillverkar egna uppgifter som vi vill ska vara med i provet. Det kan vara så att någon av era uppgifter är så bra att den kommer med i provet.

Lekt 2: Vi arbetar med Basläger och hög höjd i matteboken (PRIO8). Det kommer också finnas alternativa uppgifter för dem som vill arbeta med rika matematiska problem.

Lekt 3: "Fråga Olle" Läxa till den här lektionen är att tänka ut uppgifter som ni vill ha en extra genomgång om inför provet

V47

Lekt 1: Prov i Algebra: Mönster, uttryck och ekvationer

Bra uppgifter att jobba med inför provet med bedömningsmatrisen kopplad till

Lekt 2: Återkoppling från provet

Arbetsområde 3: Geometri i planet

Geometri i 2 dimensioner

V47

Lekt 2: Återkoppling från prov i algebra samt introduktion av talet Pi. Vi undersöker sambandet mellan cirkelns diameter och omkrets med hjälp av sladdar och burkar i olika storlekar och ser på en film om hur pi uppmärksammas i Australien.

Lekt 3: Vi arbetar i PRIO8 med kapitel 3.1 med uppgifter där man tillämpar pi för att beräkna omkrets utifrån diameter och tvärt om.

V48

Lekt 1: Vi tittar på hur man beräknar cirkelns area och arbetar med uppgifter om det i PRIO8. Går det bra så firar vi med att lyssna på "the cirkel song". Bra ord att kunna på engelska är radius, diameter, circumferrence, center, rim, square,

Lekt 2: Vi skriver ett överraskningstest för att se att alla kan använda areaformeln och omkretsformeln för cirklar och vi introducerar cirkelsektorer (Tårtbitsformade delar av cirklar). Vi arbetar med rutinuppgifter om cirklar och cirkelsektorer. Arbetsuppgifter

Lekt 3: Vi arbetar vidare med rutinuppgifter med cirklar och cirkelsektorer.

V49

Lekt 1: Vi undersöker sambandet mellan längderna på sidorna i rätvinkliga trianglar. I arbetet stöter vi på en av världshistoriens största matematiker. Vi upptäcker och använder en 2500 år gammal formel för att lösa problem. Den här sången kan vara en hjälp för musikaliska elever.

Lekt 2: Vi arbetar med rutinuppgifter kring trianglar. Dessutom får ni chansen att lösa en bonusuppgift. Lyckas du lösa den ska du lämna in den så att den kan räknas in i ditt betyg gällande problemlösningsförmåga.

Lekt 3: Vi påbörjar betygssamtal och utvärderar terminen.

V50

Betygssamtal och Nationell provvecka med schemabrytande aktiviteter. Detaljplan kommer senare.

Arbetsområde 1: Rymdgeometri

Skärmavbild 2017-08-15 kl. 19.34.43

Mål- & Planeringsdokument

V 2

Fr: Introduktion av nya mattegrupper, problemlösning i grupp med introduktion av rymdgeometri genom 3-dimensionellt problem. Vi hjälper centrumchefen i New York att paketera julgranskulorna från Rockefellergranen

V 3

Ti: Genomgång av volymenheter och undersökning av hur man kan bestämma volymen av rätblock. Enhetsomvandling  mellan kubikmeter-systemet och litersystemet med hjälp av (ENHETSOMVANDLINGSSCHEMA). Arbete med övningsuppgifter.

Arbetsuppgifter om enhetsomvandling: Avsnitt 3.5: Uppgifter: 5, 10, 12, 15, 16, 17, 22 (svår)

Arbetsuppgifter om volymberäkning av rätblock:Avsnitt 3.4: Uppgifter: 6, 9, 11, 14, 16

Läxa: Se följande film innan nästa lektion!

Fr: Undersökning av volymer av Prisma och cylinder . Kunstruktion av formler för volymberäkningar.

Eleverna konstruerar tillsammans formeln för volymen av en cylinder EPA

Uppgifter: 3.6: 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16

Gruppdiskussion kring uppgift 12 efter halva tiden

Eleverna ska genom egen undersökning ta reda på vad som händer med volymen av en cylinder om den förstoras i skala 2:1 och om den förstoras i skala 3:1 och utifrån det försöka konstruera ett antagande om hur skala-förändringar påverkar volymer.

Kluring för kluriga

En cylinderformad läskedrycksburk av märket "Smarr-Soda" har volymen 40cl. Burken är 14cm hög. Hur bred måste burken vara?

V 4

Ti: Undersökning av volymer av Pyramid och kon

Vi tittar på filmen ni hade i läxa om spetsiga former

Disskussion efter halva tiden:

 • Vad händer med volymen på en pyramid om höjden fördubblas?
 • Vad händer med volymen på en pyramid om höjden tredubblas?
 • Vad händer med volymen på en pyramid om basytans sidor fördubblas?
 • Vad händer med volymen på en pyramid om barytans sidor tredubblas?

Uppgifter: 3.7: 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18

Genomgång av cirkelsektorn:

Uppgifter: 3.2 : 8, 14, 15

Kluring för kluriga

Farbror Bosses teori: Om du dividerar en kons volym med sin basytas radie och sedan dividerar kvoten med konens höjd och sedan dividerar den kvoten med radien en gång till så får du alltid svaret 1,04666....

Stämmer Farbror Bosses teori? (Motivera ditt påstående!)

Läxa till nästa gång att se den här filmen

Fr: Undersökning av samband i Pythagoras sats 45min och arbete med Arbetsuppgifter

Vi tittar på filmen om bevis för Pythagoras sats

V 5

Ti: Provuppgift med problemlösning i 3-dimensionell design (Du förbereder dig inför provuppgiften genom att träna på enhetsomvandling och arbetsuppgifter om volymberäkningar)

Bra exempel på elevlösningar hittar du under fliken redovisningar!

Fr: Rymdgeometriprojekt: Design-förbättring, färdigställa skiss

V 6

Ti: Rymdgeometriprojekt: Konstruktionsritning, 2D-ritning av modellens delar i skala (Läxa Film 1 och Film 2 Dessutom finns följande intressanta filmer för dig som vill kunna mer "rita trianglar med givna sidor", "rita en Oktagon" , "rita en liksidig triangel" , "rita en kvadrat"  och sist men inte minst en super-uppgift: "rita en egen fotboll" )

Fr: Rymdgeometriprojekt: Färdigställande av ritningar och påbörjande av byggnadskonstruktionen

V 7

Ti: Rymdgeometriprojekt: Arbete med byggnadskonstruktionen

Fr: Rymdgeometriprojekt: Inlämning och frågestund inför kapitelprov i rymdgeometri

V 8

Ti: Kapitelprov i rymdgeometri (PLUGG-TIPS )

Innehåll och Kunskapskrav

Provet med Facit (publiceras tisdag efter lunch)

Fr: Återkoppling från kapitelprov och bedömning.

V 9

SPORTLOV

 

Arbetsområde 2: Funktioner och samband

koordinatsystem

v10

Fr: Introduktion av grafer och samband. Vi spelar "Sänka skepp" och gör en labb om linjära funktioner.

Nya begrepp: Graf, funktion, koordinatsystem, koordinat, punkt, x-axel, y-axel (Genomgång på film om koordinatsystem) ; (Genomgång på film om hur man kan tolka en graf i ett koordinatsystem)

V11:

Ti: Vi arbetar med det rika problemet "Roddarbänkar". Mål med lektionen är att alla ska förstå hur grafer i koordinatsystem är en matematisk representationsform och hur man kan använda den i sina redovisningar för att visa samband.

LÄXA TILL V11: 

 • Kap 4.5) Nivå1 : 1, 5  -- Nivå 2: 7  - -  Nivå3: 11
 • Kap 4.6) Nivå1: 3  - - Nivå2: 4, 6, 10  - -  Nivå3: 13
 • Kap 4.7) Nivå1: 5,7  - -  Nivå2) 11, 12, 13, 14  - -  Nivå3) 19
 • Se filmerna ovan!

Fr: Återkoppling från geometriarbetet/provet. Efteråt jobbar vi med problemet Svältholmen.

Läxa till nv12 se film om hur man namnger en funktion. Välj själv nivå:

ENKLARE NIVÅ.(Titta fram till 4:40)    

SVÅRARE NIVÅ

 

v12

Ti: Problemlösning (Flyttbilar & Bord)

Fr: Matematik-labb (Inlämningsarbete i par. Läraren bestämmer paren).

v13

Ti: Prov

När du tränar inför provet kan du repetera tidigare nämnda sidor i boken samt titta på uppgifterna om roddarbänkar och Flyttbilar. Uppgifterna hittar du här på ollesmatte.se om du väljer uppgifter i menyn istället för din klassbeteckning. Där finns även uppgifterna Rymdresan och körkort som är bra övningar inför provet.

Fr: Påsklov

Arbetsområde 3: Procentuell förändring V15 – V20

V 15

Måldokument procent

Ti: Återkoppling från prov i Funktionslära och introduktion av arbetsområdet Procent. 

Fr: Arbete med Kompendiet om procent och uppgifter i boken

V16

Ti: Arbete med Kompendiet om procent och uppgifter i boken

Fr: Arbete med Kompendiet om procent och uppgifter i boken

V17

Ti: Arbete med Kompendiet om procent och uppgifter i boken dessutom kan man jobba med Arbetsuppgifter om upprepad procentuell förändring med tillhörande filmgenomgång av uppgifterna. Dessa uppgifter är bra att ha att träna inför provet.

Fr: Vi tillverkar egna arbetsuppgifter till ert matteprov.

V18

Ti: 1:a Maj

Fr: Genomgång inför provet "Fråga Olle"

V19

Ti: Prov i Procent och förändring

Fr: Återkoppling från provet och introduktion av sannolikhetslära

V20

Ti: 

Fr:

V21