Finbesök när mattefikat producerade filmklassiker

Idag hade vi besök av Lena Thelander från Stockholms universitet på mattefikat när vi gjorde film. Ann gjorde en SO-film om Frihetstiden som ska användas som flipped-Classroom-introduktion i åk9 och Olle gjorde en film-kluring i kombinatorik till åk6.

Nästa vecka kommer Emmi göra en ny film och förhoppningsvis någon mer. Alla är varmt välkomna!

 

Mattefikat goes Hollywood

Målet på torsdag är att vi ska kunna tillverka minst 2 filmer. Det är bra om du som kommer har med dig dator med iMovie samt en padda om du har en.

 

Andra mattefikat blev slöjdfika

Åter igen spelade vi in en film, den här gången en instruktionsfilm om hur man figursågar.

Att såga i en figur

Nästa gång blir det mer filmer. Det verkar som vi kommer utöka även med SO. Förhoppningen är att kunna spela in flera filmer samma tillfälle.

Alla är välkomna!

 

Första mattefikat blev filmverkstad!

Vi pratade lite om hur vi kunde använda film-läxor som förberedelse för undervisning. Sen spelade vi in en film till åk7 där vi löser ett litet ekvationssystem med en konkret metod. Vi undersökte iMovie och klippte ihop filmen. Nästa torsdag tänkte vi att vi skulle göra mer film. Så här blev dagens inspelning. PLUPPAR I ALGEBRA

 

 

28/1 kommer vi prata om flipped classroom. Om du har något moment du tänkt undervisa om som du tycker det skulle vara kul att göra en förberedande film om så ta upp det så hjälps vi åt att sno ihop en film som eleverna kan få i läxa att titta på. Vi ses i sal 274. 

21/8 är inställt pga krock med flyttad mattelyftsverksamhet

Mattefika

torsdagar kl 08:00-09:00 (from 28 januari) kan de matematiklärare som vill, dyka upp i sal 274 och prata matematikundervisning. De som känner att man har någon kul lektion, arbetsuppgift eller helt enkelt vill lyfta någon didaktisk matematikfråga med kollegor kan göra det här. Maila gärna (olle.hjerpe@kulturama.se) och meddela vad du vill att vi tar upp så kommer det upp på agendan. Nedan ser du några idéer som vi skulle kunna jobba kring.

Förslag till tematräffar i ämneslaget 

  1. "flipped classroom, hur och varför" 

vi testar och gör en film tillsammans om något som någon tänker ha en lektion om och ger filmen i läxa till eleverna som ska ha lektionen. 

 
 

2. "Rika problem" 

vi kör något rikt problem i olika årskullar och kollar hur dom löser dom. (kanske lite för likt det ni kommer köra i nästa modul på mattelyftet?) 

 

3. "Representationsformer" 

vi kör några problem som vi tänker oss att elever ska kunna lösa med alla 4 representationsformerna, vi gör en KLAG-matris och försöker förutsäga hur dom kommer lösa problemen. Sen utvärderar vi tillsammans 

 
 

4. "kluriga områden i centrala innehållet" 

vi tillverkar arbetsuppgifter som ska fungera som träning eller mätning på svåra moment i centrala innehållet 

Ex: 

 Hur ser progressionen i kunskaper ut i praktiken i kombinatorik 

Åk 4-6 "enkel kombinatorik i vardagliga situationer" 

Åk 7-9 "Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska situationer" 

5. Vilken del eller vilka delar av det centrala innehållet ingår i den här uppgiften? På hur många sätt kan vi lösa den? Vi kör en KLAG-matris och ser vad vi klarar av.

 

6. Rymdgeometriprojekt

Emmi genomför ett byggprojekt i åk9 som innefattar hela det centrala innehållet i geometri. Vi diskuterar tillsammans hur man kan konstruera en målmatris/LPP som är läsbar för elever.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.