Ma 1B

Planering Ma 1B

Här kan elever som läser Ma1B följa sin kursplaneringplanering. Håll dig uppdaterad på vad som ska göras på lektionerna och se till att alltid ha med dator, kollegieblock, penna, sudd, linjal och räknare. Dator håller skolan med och du kan låna en enkel miniräknare men vi rekommenderar alla att köpa en egen. Kollegieblock, penna, sudd och linjal håller ni med själva. Vi kommer till större delen arbeta med material från förlaget Natur & Kulturs digitala läromedel Nok Flex och från matematikboken Matematik 5000 1BDu kommer ha tillgång till klassuppsättningar med matteböcker i klassrummet men om du vill ha en egen hemma så rekommenderas du att köpa en. I slutet av kursen kommer ni skriva nationella prov på kursinnehållet. Det nationella provet ska enligt skolverket särskilt beaktas vid betygsättning. Du kan läsa mer om likvärdig bedömning i den här rapporten från Skolverket. Betyg sätts utifrån resultat på Nationella prov, delkursprov och skolverkets kunskapskrav.