Genomgångar

Genomgångar

Här hittar du olika genomgångar som framförallt behandlar hur du använder olika metoder generellt och beskriver vissa begrepp.

 

Taluppfattning

Räknesätt addition Kort film om additionsuppställning

Räknemetoder Subtraktion Kort film om subtraktionsmetoder

Faktorisering kort film om hur tal kan delas upp i faktorer

Addition och subtraktion med negativa tal kort laborativ film med en demonstration om hur negativa tal kan adderas och subtraheras

Addition och subtraktion med negativa tal kort film om hur addition och subtraktion med negativa tal fungerar

Multiplikation med negativa tal kort film om hur multiplikation med negativa tal fungerar

Multiplikationsmetoder Kort film om multiplikationsalgoritmer

Multiplicera med streck, kort film om hur man kan utföra multiplikation med en grafisk algoritm från kina

Kinesisk multiplikationsruta, kort film som visar hur man ställer upp multiplikation i kina

Räknemetoder division Kort film om divisionsmetodert

Prioriteringsreglerna kort film om en av matematikens mest grundläggande regler

Avrundningsregler Kort film om avrundning

Vad är bråk kort film om vad bråktal är och vad förkortning och förlängning är

Bråk och decimalform kort film om vad bråkform och decimalform är

Addition och subtraktion med bråk Kort film om enklare bråkräkning med gemensam nämnare

Addition och subtraktion med bråk 2 en till kort film om add och sub med bråktal

Addition och subtraktion med bråk 3 en till film om add och sub med bråk men här även med olika nämnare

Omvandling mellan bråk och decimalform kort film 

begreppet bråkdelar grundläggande kort film

Multiplikation med bråk kort film om multiplikation med bråk

multiplikation och division med bråk (1) kort film om hur potenser fungerar

Division med bråk kort film om bråkdivision #1

Division med bråk kort film om bråkdivision #2

Division med bråk kort film om bråkdivision #3 (en lite annorlunda variant)

Potenser kort grundläggande film om potenser

tiopotenser kort film om hur tiopotenser och negativa exponenter fungerar

tiopotenser för stora och små tal kort film om hur tiopotenser används och ytterligare en förklaring till att exponenten noll ger potensen värdet 1

tiopotenserna Kort film om vad tiopotenser är

Grundpotensformen kort film om hur grundpotensformen används för att beskriva stora och små tal

multiplikation med tal i grundpotensform kort film om hur du gör beräkningar med tal i grundpotensform med flera räkneexempel

Division med tal i grundpotensform kort film om hur du gör beräkningar med tal i grundpotensform

Potenser Powerpoint om potenser

Potenser kort film om potenser

Multiplikation med potenser kort film om multiplikation med potenser

Multiplikation och division med potenser ytterligare en kort film med förklaringar till hur potenser används vid räkning

När exponenten är noll kort film med tre olika bevis för att exponenten noll alltid ger potensvärdet 1.

Potens-häfte arbetshäfte med instruktioner om potenslagar samt övningsuppgifter

Tal i kvadrat och kvadratrötter grundläggande beskrivning av begreppen "i kvadrat" och "roten ur".

Rötter som rationella exponenter En kort film om hur man kan använda olika rötter i beräkningar

 

 

Algebra

Begreppet uttryck Grundläggande film

Ekvationer Film om de grundläggande om ekvationsbegreppen

Att lösa enkla ekvationer med balansmetoden En kort film om balansmetoden och hur man kommunicerar sina lösningar på ett bra sätt

Ekvationer med x i båda leden En grundläggande film om hur man löser ekvationer med variabel i båda leden. Filmen går noga igenom hur man kommunicerar sin redovisning skriftligt på bästa sätt.

Koordinatsystem Film om vad ett koordinatsystem är och om hur man namnger koordinater (grundläggande)

Att jämföra 2 uttryck kort film om hur man kan jämföra två algebraiska uttryck med varandra

Att bestämma funktionen till en rät linje kort film om hur man tillämpar räta linjens ekvation

Idas önskan om ekvationssystem är en kort film om problemlösning med hjälp av ekvationssystem. Det finns en del II också där jag visar en konkret/logisk lösning av problemet

Grafisk lösning av ekvationssystem en film med bra förklaringar kring vad ett ekvationssystem är och hur man löser ett ekvationssystem grafiskt.

Algebrahäfte arbetshäfte och information om grundläggande algebra för grundskolan (PDF)

Kvadreringsreglerna film 1 kort film med genomgång av kvadreringsreglerna

Kvadreringsreglerna 2 kort film om kvadreringsreglerna

Samband och förändring

Procentbegreppet Grundläggande film om vad procent är

Procentsats eller procent? kort film om begrepp som lätt blandas ihop

Procent inledning kort film om procentbegreppet

Beräkna delen Kort film om hur du beräknar delen om du känner till helheten och procentsatsen

Procentsatsen Att beräkna procenten utifrån delen och helheten (kort film)

Att beräkna procentsatsen kort film om hur du beräknar procentsatsen om du känner till delen och helheten

Delen Film om metod för beräkning av delen utifrån procentsats och helhet

Helheten Kort film om hur man beräknar helheten om procentsatsen och delen är kända

Procentuell förändring Kort film om enklare beräkning av procentuell förändring

Procentuell förändring 2 kort film om procentuell förändring

procentuell förändring 3 kort film där beräkning med förändringsfaktor jämförs med beräkning utan att använda förändringsfaktor

 

Sannolikhet &kombinatorik

Sannolikhetsberäkning 1  kort film om grunderna i sannolikhetslära

Träddiagram kort film om hur du kan skildra de olika utfallen av upprepade händelser

försök med eller utan "återläggning" kort film om ett viktigt begrepp i sannolikhetslära. Begreppen Beroende händelse och oberoende händelse presenteras.

komplementhändelser kort film om sannolikhet av händelser och dess motsatser

Kombinationer grundprincipen för kombinatorik

Multiplikationsprincipen kort film om hur man beräknar antal kombinationer

Kombination eller permutation en film om skillnaden mellan kombinationer och permutationer

Skillnaden mellan permutation och kombination Bra film om hur man beräknar kombinationer och permutationer

Permutationer problemlösning med permutationer på gymnasienivå

Att välja 2 av 5 kort film om kombinatorik på överkursnivå för den som är intresserad

 

Geometri

Längdenheter grundläggande film om längdbegreppet

Areabegreppet kort film

Areaberäkning kort film

Arean av rektangel och parallellogram kort film om areaberäkning

Triangelns area kort film om beräkning av triangelns area

Triangelarea kort film

Cirkelns area kort film om hur man beräknar arean av en cirkel

Cirkelns Area & Omkrets kort film med beskrivning av cirkelns formler

Omkrets kort film

Vinklar kort film

Vinklar i figurer Kort film om månghörningar och vinkelsummor (grunder)

Cirkelns omkrets kort film om omkretsformeln

Skala kort film om skala

Volymenheter kort film om volymbegreppet

Rätblockets volym Kort film om beräkning av volym

Cylinderns volym kort film om beräkning av cylindervolymer

Volym av pyramid och kon kort film om hur volym beräknas av spetsiga 3D-figurer

Klotets volym kort film om hur man beräknar volymen av ett klot.

Pythagoras sats kort film om hur pythagoras sats fungerar.

Rita hexagoner med passare kort film om konstruktionsritning

Rita oktagoner med passare kort film om konstruktionsritning

 

Statistik

Frekvenstabeller kort film om begreppet frekvenstabell

Lägesmått Kort grundläggande film om medelvärde median och typvärde

Spridningsmått en film om variationsbredd, kvartiler, kvartilavstånd och lådagram

Tabeller och diagram Mycket grundläggande kunskaper (film)

Redigera celler i Kalkylblad kort film om googels kalkylprogram (3)

Låsa kalkylblad kort film om googels kalkylprogram (4)

Summa och annat kort film om googels kalkylprogram (5)

Filtrera och sortera data kort film om googels kalkylprogram (9)

kantlinjer och bakgrundsfärg kort film om hur man snyggar upp sina kalkylblad (10)

Att trixa med diagram kort film om hur du kan konstruera diagram i kalkylblad (11)

Att skapa ett punktdiagram i Numbers med linjär ekvation och korrelation (på engelska!!!)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.