Uppgifter – grundskolan

Om du vill ha problem har du kommit till helt rätt sida.

Taluppfattning

Problem med bråk och potenser gammalt prov med bra övningsuppgifter i användandet av potenser och bråk

Multiplikation och division med 10, 100 och 1000

Multiplikation och division med tal i talområdet mellan noll och ett

Faktorisera tal arbetsuppgifter där du övar dig i att faktorisera tal

Räkning med negativa tal

Arbetsuppgifter med negativa tal

mera räkning med negativa tal

multiplikation och division med negativa tal

Enkel potensräkning diskussionsuppgifter om potenser

Räkning med tal i potensform

Räkning med stora och små tal i potensform med aktuella prefix

Räkning med tal i potensform med olika prefix inc facit till uppgifterna

Problemlösning med grundpotenser

potenser som prefix, problemlösning

Diskussionsuppgifter om potenser

multiplikation och division med tal i grundpotensform

Potenser i nationella prov samling uppgifter från gamla nationella prov med potenser

Rötter i Nationella prov samling uppgifter från nationella prov med olika rötter

Räkning med rötter överkursuppgifter för elever som vill veta mer

Arbetsuppgifter om potenser åk8

Geometri och enheter

enheter och prefix

Enhetsomvandlings-schema

Problemlösning om cirkelarea och omkrets

Blandade geometriproblem från nationella prov

Nationellt problem om area och geometriska formler från Nationellt prov i åk9

Problemlösning om area och omkrets

Problem med cirkelsektorer

Volymproblem lagom för en lektion inklusive diskussion

Begränsningsyta grundläggande

Formelsamling för grundskolan

Pythagoras problem problemlösning med pythagoras sats

Pythagoras sats undersökningslektion som leder fram till Pythagoras sats med efterföljande problemuppgifter med koppling till rymdgeometri

Geometriprojektet projektarbete i rymdgeometri

Problemlösning i skala nr1

Problemlösning med skala nr2

Problemlösning med skala och areaskala

Att avbilda skalenligt grundläggande övningar

Skalauppgift från gammalt nationellt prov

Gamla uppgifter om vinklar och trianglar

Tangram geometriskt bråkproblem

 

Rika matematiska problem

Silverskatten egenproducerat problem där du får jobba med delar av delar

Eva Taflins samling av rika matematiska problem

Borden rikt problem i flera steg tillverkat av mig samt kollegor vid Kvarnbergsskolan

Tårtdelning rikt egentillverkat problem om cirklar

Roddarbänkar rikt egentillverkat problem om mönster

Svältholmen rikt egentillverkat problem om mönster och talserier inspirerat av Maria i Tullinge

Svältholmen i filmversion samma som ovan men en instruktionsfilm till problemet

Problembanken skolverkets samling av rika problem. Många bra uppgifter.

Algebra-problem

Mönster talserier och uttryck

Uttryck med och utan parenteser uppgifter för åk8 i algebra

Att teckna uttryck lite fler övningar för åk8

Algebraiska nötter problem att lösa med hjälp av algebra

Rutinuppgifter för ekvationslösning grund

Rutinuppgifter för ekvationslösning Innehåller några klurigheter

Kluringar för ekvationslösning problem att lösa med hjälp av ekvationer

Ekvationslösning med grafisk metod för ökad förståelse mellan koppling mellan ekvation och graf

Metoder för lösning av ekvationssystem beskrivning av 3 algebraiska metoder att lösa ekvationssystem samt hur man kan lösa ekvationssystem grafiskt. Dessutom 4 arbetsuppgifter som kan lösas med de olika metoderna. (Facit längst bak!)

Ekvationssystems-problem Elevtillverkade problem som kan lösas med ekvationssystem

Ekvationssystem med frukt olika svåra ekvationssystem som kan lösas med klurighet eller metoder. Bra att diskutera och jämföra!

Att jämföra uttryck diskussionsövning i algebra

Funktionsbegreppet grundläggande beskrivning av vad en funktion är

Funktioner och proportionalitet problemuppgifter (PDF) (word-fil finns, kontakta mig om du hellre vill ha den)

Funktioner och flyttbilar rik problemlösning där funktionslära kan tillämpas

Funktioner körkortet arbetsuppgifter om kostnader kring att ta körkort där du kan ha nytta av att kunna använda funktionslära

Simhallen rikt problem för funktionslösning

Jorden runt på 80 dagar rik problemlösning där funktioslösningar erfordras

Rymdresan rikt problem som kan lösas med hjälp av funktioner

Statistik

Fattigdom och statistik ett kompendium med information och arbetsuppgifter om statistik

kunskapstest i statistik här kan du kontrollera om du kan de grunder i statistik som läroplanen syftar till att du ska lära dig i grundskolan

Korrelationsuppgift Analysuppgift i statistik där du med hjälp av excell analyserar data och värderar samband

Statistikhäftet ett arbetshäfte för statistik i åk 6

Lägesmått arbetsuppgifter om lägesmått för åk6

Diagramfrågor Åk6 Vilka lägesmått kan hittas i vilket diagram? När väljer man vilken typ av diagram?

Cirkeldiagram grundläggande uppgifter

Diagramfrågor om lägesmått

Uppgifter om lägesmått

Statistikhäfte med några arbetsuppgifter grundläggande

 

Bråk och procent-problem

Bråk av bråk beräkningsproblem där du behöver kunna dela delar i delar

Division med bråk Övningsuppgifter med facit

Bråk-kluringar bra problemlösningsuppgifter att träna på inför nationella proven

Arbetsuppgifter om begreppen procent och procentenheter. Med FILM-FACIT

Kompendium om procenträkning i grundskolan med arbetsuppgifter och facit

Arbetsuppgifter om upprepad procentuell förändring med tillhörande filmgenomgång av uppgifterna

förändringsfaktorer & problem Problemlösning där du använder förändringsfaktorn i olika svårighetsgrader. Testa dig själv!

Arbetshäfte i procent för åk9 instruktioner och arbetsuppgifter för åk9.

Sannolikhet och kombinatorik

Sannolikhets-labb introduktion hem-läxa kort film som visar hur du ska utföra hemläxan inför introduktionen i sannolikhetslära. För att din inlärning ska fungera bra är det viktigt att du genomför övningen hemma innan vi går igenom den i klassrummet.

Kombinatorikhäftet arbetshäfte om kombinatorik

Sannolikhet med tärningar labbuppgifter med enstaka och upprepade händelser i sannolikhetslära

Sannolikhetsuppgifter  Typiska sannolikhetsproblem som kan komma på prov.

Övningsuppgifter i både kombinatorik och sannolikhetslära på olika svårighetsnivåer.

Ett gammalt prov i sannolikhet och kombinatorik grundläggande

Kombinatorikuppgifter problemuppgifter i kombinatorik

kombinatorikproblem blandade problem om kombinatorik

Vad händer om 2 st är lika? kort film med ett problem i enkel kombinatorik. En utmaning i åk 6.

Undersökningar om sannolikhet. övning för åk6 i att undersöka sannolikhet och att göra hypoteser. Följ upp med diskussion. Padda me randomizer behövs.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.