Ma1B Sam

Ma1B

Här kan elever som läser Ma1B följa sin kursplaneringplanering. Håll dig uppdaterad på vad som ska göras på lektionerna och se till att alltid ha med dator, kollegieblock, penna, sudd, linjal och räknare. Dator håller skolan med och du kan låna en enkel miniräknare men vi rekommenderar alla att köpa en egen. Kollegieblock, penna, sudd och linjal håller ni med själva. Vi kommer till större delen arbeta med material från förlaget Natur & Kulturs digitala läromedel Nok Flex och från matematikboken Matematik 5000 1BDu kommer ha tillgång till klassuppsättningar med matteböcker i klassrummet men om du vill ha en egen hemma så rekommenderas du att köpa en. I slutet av kursen kommer ni skriva nationella prov på kursinnehållet. Det nationella provet ska enligt skolverket särskilt beaktas vid betygsättning. Du kan läsa mer om likvärdig bedömning i den här rapporten från Skolverket. Betyg sätts utifrån resultat på Nationella prov, delkursprov och skolverkets kunskapskrav.

Arbetsområde 1: Aritmetik och Algebra

v33

Ons: Vår första lektion. Introduktionsdiagnos.

Tor: Vi går igenom vilka moment som kapitlet kommer behandla. Vi diskuterar talens betydelse och historia och vilka typer av tal det finns.

v34

Mån: Vi repeterar prioriteringsreglerna och räkneregler för räkning med negativa tal

Ons: Vi diskuterar olika metoder för att jämföra tal i bråkform och arbetar med begreppet MGN.

Tor: Vi repeterar de fyra räknesätten med tal i bråkform.  Addition - Subtraktion - Multiplikation - Division

v 35

Mån: Vi arbetar med tal i decimalform och diskuterar avrundningsregler

Ons: Vi arbetar med algebraiska uttryck och jämför dem med varandra. Vi bestämmer villkor som hjälper oss att storleksordna uttryck genom likheter och olikheter (>,< och =)

Tor: Vi arbetar med algebraiska uttryck

v36

Mån: Vi arbetar med linjära ekvationer och repeterar balansmetoden och ekvationslösning i flera steg.

Ons: Vi arbetar med problemlösning med ekvationer.

Tor: Vi repeterar parenteshantering och räkneregler för parentesberäkningar.

v37

Mån: Vi tolkar uttryck med parenteser och löser ekvationer med parentesuttryck

Ons: Vi arbetar med ekvationer med nämnare samt ekvationer där den obekanta finns i nämnaren.

Tor: Vi arbetar med tillämpning av ekvationslösning som problemlösningsmetod.

v38

Mån: Vi repeterar procentbegreppet och enklare procentberäkningar.

Ons: Vi undersöker ett av matematikens stora mysterier. Fibonaccis talföljd och det gyllene snittet, även kallat guds tal (i konkurrens med andra tal som också kallats guds tal t ex: Pi och talet 60). Vi ser en kort film om det gyllene snittet och låter oss förtrollas av att matematiken finns överallt.

Tor: Vi diskuterar och använder förändringsfaktorer för att tolka och skapa förändringar.

v39

Mån: Vi arbetar med upprepade procentuella förändringar.

Ons: Vi arbetar med begreppet moms kopplat till t ex förändringsfaktorerna 0,88 och 1,12

Tor: Vi arbetar med repetition av kapitel 1

v40

Mån: FRÅGA OLLE: Frågestund inför kapitel-prov. Ni har innan den här lektionen pluggat till provet och kan nu ställa frågor om sånt ni tycker är svårt och vi löser uppgifter tillsammans på tavlan. En sak du kan göra för att förbereda dig inför provet är att arbeta med gamla nationella prov från Ma1B. Dom hittar du under fliken Arbetsuppgifter/Gymnasiet i menyn högst upp.

Ons: KAPITEL-PROV Kap1

 

Arbetsområde 2: Potenser och formler

v40

Ons: Introduktion arbetsområde 2 (Kap 2-3) "Procent, Formler och Funktioner"

Tor: Potenser, terminologi och potenslagar

v41

Mån: Vi diskuterar vad det innebär att en potens har exponenten "noll" och vad en negativ exponent innebär.

Ons: Vi fortsätter arbeta med potenslagar

Tor: Vi löser potensekvationer och studerar hur rötter kan skrivas med en exponent istället för ett rottecken

v42

Mån: Vi fortsätter med Potensekvationer

Ons: Ekvationslösning med digitala verktyg. Digital illustration av potensekvation.

Tor: Multiplikation av uttryck

v43

Mån: Faktorisera uttryck

Ons: Förenkla uttryck både manuellt och digitalt

Tor: Manipulering av formler

v44 HÖSTLOV

v45

Mån: Geometriska formler

Ons: Att beskriva mönster algebraiskt

Tor: Definitionen av ett linjärt samband

v46

Mån: Värdetabeller och koordinatsystem

Ons: Att beskriva linjära samband grafiskt

Tor: Att beskriva linjära samband grafiskt med digitala hjälpmedel

v47

Mån: Problemlösning med hjälp av grafer

Ons: Problemlösning med hjälp av grafer med digitala hjälpmedel

Tor: Att tolka k-värden och m-värden utifrån en linjär graf

v48

Mån: Bestäm en linjär funktion utifrån 2 givna punkter

Ons: Parallella linjer och skärningspunkter

Tor: Vi använder symboler för likhet och olikhet när vi beskriver linjära likheter och intervall

v49

Mån: Begreppet f(x) (Läses f av x): Vi diskuterar funktionsbegreppet. Vi illustrerar funktioner som grafer och ekvationer som korsande funktioner.

Ons: Problemlösning med grafisk metod med och utan digitala hjälpmedel

Tor: Tårtljuset - laboration

v50

Mån: Simhallen - Grupparbete

Ons: Vi diskuterar begreppen definitionsmängd och värdemängd

Tor: Exponentialfunktioner

v51

JULLOV - JULLOV - JULLOV

v2

Mån: Vi fortsätter arbeta med exponentialfunktioner och studerar skillnaden mellan dessa och linjära funktioner.

Ons: Vi löser potensfunktioner

Tor: Vi studerar samband mellan funktion och graf

v3

Mån: Vi arbetar hela veckan med matematiska modeller

Ons: Se ovan

Tor: Se ovan

v4

Mån: Vi repeterar kap 2 inför provet

Ons: Vi repeterar kap 2 inför provet

Tors: Vi repeterar kap 3 inför provet

v5

Mån: Vi repeterar kap 3 inför provet

Ons: PROV kl 08:00-10:00 (AULAN) (Ledigt på matten på eftermiddagen)

Tor: Kompletterande digitalt prov

 

Arbetsområde 3: Funktioner