Arbetsuppgifter – Gymnasiet

Arbetsuppgifter – Gymnasiet

Här hittar du arbetsuppgifter kopplade till respektive kurs

Ma1B

Här hittar du arbetsuppgifter kopplade till Ma1B

Aritmetik

Bråkdivision

Procent

Arbetsuppgifter och formler

Förändringsfaktorer

Algebra

Parenteshantering i algebra

Att jämföra uttryck

Geometri

Sannolikhetslära

Statistik

Grafer och funktioner

Gamla Nationella prov

NP2017 .   NP 2015  .  NP2014

Ma2B

Här hittar du arbetsuppgifter kopplade till Ma2B

ALGEBRA

Linjär algebra

Icke linjär algebra

GEOMETRI

STATISTIK

 

 

Ma3

Här hittar du arbetsuppgifter till Ma3