Ma1B EkJu

Ma1B

Här kan elever som läser Ma1B följa sin kursplaneringplanering. Håll dig uppdaterad på vad som ska göras på lektionerna och se till att alltid ha med dator, kollegieblock, penna, sudd, linjal och räknare. Dator håller skolan med och du kan låna en enkel miniräknare men vi rekommenderar alla att köpa en egen. Kollegieblock, penna, sudd och linjal håller ni med själva. Vi kommer till större delen arbeta med material från förlaget Natur & Kulturs digitala läromedel Nok Flex och från matematikboken Matematik 5000 1BDu kommer ha tillgång till klassuppsättningar med matteböcker i klassrummet men om du vill ha en egen hemma så rekommenderas du att köpa en. I slutet av kursen kommer ni skriva nationella prov på kursinnehållet. Det nationella provet ska enligt skolverket särskilt beaktas vid betygsättning. Du kan läsa mer om likvärdig bedömning i den här rapporten från Skolverket. Betyg sätts utifrån resultat på Nationella prov, delkursprov och skolverkets kunskapskrav.

Arbetsområde 1: Aritmetik & Algebra

v33

Tor: Vår första lektion. Vi går igenom hur terminen kommer se ut, var ni hittar planeringen och hur ni kommer examineras. Vi skriver också en Introduktionsdiagnos och testar inloggning i NOKflex (vår digitala mattebok).

Fre: Vi går igenom vilka moment 1:a kapitlet kommer behandla. Vi diskuterar talens betydelse och historia och vilka typer av tal det finns. Vi fokuserar på de negativa talen (fyra räknesätt). Vi arbetar med kap 1.1 som ska göras klar senast måndag.

v34

Tis: Vi repeterar prioriteringsreglerna och räkneregler för räkning med negativa tal. Idag ska vi bli klara med kap 1.1 i NOKflex.

Tor: Vi diskuterar olika metoder för att jämföra tal i bråkform och arbetar med begreppet MGN.

Fre: Vi repeterar de fyra räknesätten med tal i bråkform.  Addition - Subtraktion - Multiplikation - Division

v 35

Tis: Vi arbetar med tal i decimalform och diskuterar avrundningsregler

Tor: Inskolningssamtal i Zoom på förmiddagen och invigningsfest på eftermiddagen

Fre: Vi arbetar med algebraiska uttryck och jämför dem med varandra.

v36

Tis: Vi arbetar med linjära ekvationer och repeterar balansmetoden och ekvationslösning i flera steg.

Tor: Vi arbetar med problemlösning med ekvationer.

Fre: Vi repeterar parenteshantering och räkneregler för parentesberäkningar.

v37

Tis: Vi tolkar uttryck med parenteser och löser ekvationer med parentesuttryck

Tor: Vi arbetar med ekvationer med nämnare samt ekvationer där den obekanta finns i nämnaren.

Fre: Vi arbetar med tillämpning av ekvationslösning som problemlösningsmetod.

v38

Tis: Vi repeterar procentbegreppet och enklare procentberäkningar.

Tor: Vi undersöker ett av matematikens stora mysterier. Fibonaccis talföljd och det gyllene snittet, även kallat guds tal (i konkurrens med andra tal som också kallats guds tal t ex: Pi och talet 60). Vi ser en kort film om det gyllene snittet och låter oss förtrollas av att matematiken finns överallt.

Fre: Vi diskuterar och använder förändringsfaktorer för att tolka och skapa förändringar.

v39

Tis: Vi arbetar med upprepade procentuella förändringar.

Tor: Vi arbetar med begreppet moms kopplat till t ex förändringsfaktorerna 0,88 och 1,12

Fre: Vi arbetar med repetition av kapitel 1

v40

Tis: FRÅGA OLLE: Frågestund inför kapitel-prov. Ni har innan den här lektionen pluggat till provet och kan nu ställa frågor om sånt ni tycker är svårt och vi löser uppgifter tillsammans på tavlan. En sak du kan göra för att förbereda dig inför provet är att arbeta med gamla nationella prov från Ma1B. Dom hittar du under fliken Arbetsuppgifter/Gymnasiet i menyn högst upp.

ONSDAG 08:00-10:00 (AULAN): KAPITEL-PROV Arbetsområde 1 (Kap 1)

 

Arbetsområde 2: Procent, Formler & Funktioner

v40

Tors: Introduktion arbetsområde 2 (Kap 2-3) "Procent, Formler och Funktioner"

Fre: Potenser, terminologi och potenslagar

v41

Tis: Vi diskuterar vad det innebär att en potens har exponenten "noll" och vad en negativ exponent innebär.

Tors: Vi fortsätter arbeta med potenslagar

Fre: Vi löser potensekvationer och studerar hur rötter kan skrivas med en exponent istället för ett rottecken

v42

Tis: Vi fortsätter med Potensekvationer

Tor: Ekvationslösning med digitala verktyg. Digital illustration av potensekvation.

Fre: Multiplikation av uttryck

v43

Tis: Faktorisera uttryck

Tor: Förenkla uttryck både manuellt och digitalt

Fre: Manipulering av formler

v44 HÖSTLOV

v45

Tis: Geometriska formler

Tors: Att beskriva mönster algebraiskt

Fre: Definitionen av ett linjärt samband

v46

Tis: Värdetabeller och koordinatsystem

Tor: Att beskriva linjära samband grafiskt

Fre: Att beskriva linjära samband grafiskt med digitala hjälpmedel

v47

Tis: Problemlösning med hjälp av grafer

Tor: Problemlösning med hjälp av grafer med digitala hjälpmedel

Fre: Att tolka k-värden och m-värden utifrån en linjär graf

v48

Tis: Bestäm en linjär funktion utifrån 2 givna punkter

Tors: Parallella linjer och skärningspunkter

Fre: Vi använder symboler för likhet och olikhet när vi beskriver linjära likheter och intervall

v49

Tis: Begreppet f(x) (Läses f av x): Vi diskuterar funktionsbegreppet. Vi illustrerar funktioner som grafer och ekvationer som korsande funktioner.

Tors: Problemlösning med grafisk metod med och utan digitala hjälpmedel

Fre: Tårtljuset - laboration

v50

Tis: Simhallen - Grupparbete

Tors: Vi diskuterar begreppen definitionsmängd och värdemängd

Fre: Exponentialfunktioner

v51

JULLOV - JULLOV - JULLOV

v2

Tis: Vi fortsätter arbeta med exponentialfunktioner och studerar skillnaden mellan dessa och linjära funktioner.

Tors: Vi löser potensfunktioner

Fre: Vi studerar samband mellan funktion och graf

v3

Tis: Vi arbetar hela veckan med matematiska modeller

Tors: Se ovan

Fre: Se ovan

v4

Tis: Vi repeterar kap 2 inför provet

Tors: Vi repeterar kap 2 inför provet

Fre: Vi repeterar kap 3 inför provet

v5

Tis: Vi repeterar kap 3 inför provet

Ons: PROV kl 08:00-10:00

Tors: Komplediga

Fre: Kompletterande digitalt prov

 

Arbetsområde 3: Sannolikhet & Statistik

v45

Tis:

Tor:

Fre:

v46

Tis:

Tor:

Fre:

v47

Tis:

Tor:

Fre:

v48

Tis:

Tor:

Fre:

v49

Tis:

Tor:

Fre:

v50

Tis:

Tor:

Fre: