Ma1B EkJu

Ma1B

Här kan elever som läser Ma1B följa sin kursplaneringplanering. Håll dig uppdaterad på vad som ska göras på lektionerna och se till att alltid ha med dator, kollegieblock, penna, sudd, linjal och räknare. Dator håller skolan med och du kan låna en enkel miniräknare men vi rekommenderar alla att köpa en egen. Kollegieblock, penna, sudd och linjal håller ni med själva. Vi kommer till större delen arbeta med material från förlaget Natur & Kulturs digitala läromedel Nok Flex och från matematikboken Matematik 5000 1BDu kommer ha tillgång till klassuppsättningar med matteböcker i klassrummet men om du vill ha en egen hemma så rekommenderas du att köpa en. I slutet av kursen kommer ni skriva nationella prov på kursinnehållet. Det nationella provet ska enligt skolverket särskilt beaktas vid betygsättning. Du kan läsa mer om likvärdig bedömning i den här rapporten från Skolverket. Betyg sätts utifrån resultat på Nationella prov, delkursprov och skolverkets kunskapskrav.

Arbetsområde 1: Aritmetik

v33

Tis: Introduktion och diagnos

Tor: Vi går igenom vilka moment som kapitlet kommer behandla. Vi diskuterar talens betydelse och historia och vilka typer av tal det finns.

Fre: Vi introducerar vårt digitala läromedel och diskuterar hur det fungerar.

v34

Tis:

Tor:

Fre:

v35

Tis:

Tor:

Fre:

v36

Tis:

Tor:

Fre:

v37

Tis:

Tor:

Fre:

 

Arbetsområde 2: Procent

v38

Tis:

Tor:

Fre:

v39

Tis:

Tor:

v40

Tis:

Tor:

Fre:

v41

Tis:

Tor:

Fre:

v41

Tis:

Tor:

Fre:

v42

Tis:

Tor:

Fre:

v43

Tis:

Tor:

Fre:

v44 HÖSTLOV

Arbetsområde 3:Algebra

v45

Tis:

Tor:

Fre:

v46

Tis:

Tor:

Fre:

v47

Tis:

Tor:

Fre:

v48

Tis:

Tor:

Fre:

v49

Tis:

Tor:

Fre:

v50

Tis:

Tor:

Fre: