Redovisningar

Redovisningar av prov

Ma1B prov 1 – Aritmetik & Algebra med Facit

Diagnos i algebra åk7 med facit

Diagnos i bråk och procent med facit

Diagnos i Geometri åk7 med tillhörande facit

Reservprovet i algebra åk7 (to 22/4 2021) med facit

Prov i Algebra åk 7 vt 2021 Ebba Braheskolan Prov del II med facit (saknas lösning på 13b i Facit. Svaret är att 3a+2 alltid är mindre än 3a+5 Prov i Algebra åk 7 vt 2021 Ebba Braheskolan Prov del I med facit (fel i facit på upp 4 c. Rätt svar är så klart 27!) (Bedömningsmatris för del 1 och del 2)

Här är Louises nya favorituppgifter

Ett litet prov i Algebra till vännerna i 9F med bedömningsmatris.

åk6 prov i bråkräkning med förslag till lösningar  Provet  Lösningar

Åk8 Algebraprov  med   Förslag till lösningar

Förslag till lösningar till prov 1 i procent och procentuell förändring

Förslag till lösningar till provet om simhallen så här kommer ni bedömas

Bra exempel på elevlösningar på rymdgeometriskt design-test: Kon-Cylinder 1, Kon-cylinder 2, Cylinder

Facit till geometriprov för 8D 2017 11 13 (det blir bara korrekta svar. NI ska få jobba vidare med provet så min ide med fina elevlösningar får vänta. Sorry!)

Facit till algebraprovet i 9A och 9B HT 2017

Potensprov i åk 8 med tillhörande facit och kunskapsmatris för 8D 2017.10.09

Prov om rötter och potenser för 9A med facit och bedömningsmall

Prov om rötter och potenser för 9B med facit och bedömningsmall

Här är 8Ds läxförhör om negativa tal med facit

Här är läxförhöret i räknemetoder för åk8 från 30/8 2017 med facit

Här är provet i Kombinatorik och Sannolikhet och facit i Kombinatorik och facit i sannolikhet  

Här är provet i sannolikhet och procent för åk 7 med en perfekt elevlösning

Här är provet i procent och bråk för åk8 med lösningsförslag

Här finns lösningar till Mina & Leias lilla prov om procent och bråk

Här hittar du förslag till lösningar till prov i bråkräkning för 7D vrån v12 2017

Här hittar du förslag till lösningar till prov för 8A&B i algebraisk problemlösning och funktionsgrafer ”Stor uppgift” (länken öppnas ca kl 14:00)

Här hittar du förslag till lösningar till prov för 8A&B i algebraiska metoder (provdel 1) 10/2 2017

Här hittar du lösningarna till Algebraprovet för åk7

Här hittar du förslag till lösningar (3 fina elevlösningar) till algebratestet för 7D 2016 01 26

Här hittar du förslag till lösningar (2 fina elevlösningar!) till E-provet i algebra för 8A & 8B v50 HT16

Här hittar du facit och förslag till lösningar till provet i geometri för åk 8 v46

Här hittar du facit och förslag till lösningar till provet i Taluppfattning för åk8 v40

Här hittar du facit till 8A&8B arbetsuppgifter i taluppfattning inför provet 3/10 2016

Här hittar du facit till läxförhöret om negativa tal för 8 A& B 2016-09-09 Elevexempel (alla rätt)

Förslag till lösningar till läxförhör i taluppfattning 1 26/8 2016 för 8A & 8B

Förslag till lösningar till Algebratest i åk6 på kulturama 26/5 2016

Förslag till lösningar till parprov2 i kombinatorik och sannolikhet i åk6 9/3 2016

Förslag till lösningar till parprovet i kombinatorik och sannolikhet i åk6 25/2 2016 fel i facit på uppgift 7! svaret ska vara 24 olika sätt. Den som kan förklara hur jag tänkt fel får en guldstjärna.

Förslag till lösningar på statistiktestet åk6 4/2 2016 facit

Förslag till lösningar på starttest åk9     uppg 1-3     uppg 4-6     uppg 7      lättare version

Förslag till lösningar för 9b test 15 09 07 om potenser    Test med facit FEL I FACIT ! uppg 1 e ska vara 7 x 7 x 7 = 343 och inte 147

Förslag till lösningar för 9GH 15 09 11 om potenser    Test med facit FEL I FACIT! uppg 1 a ska bli 8 exp 3

Förslag till lösningar för 9DEF 15 09 14 om potenser    test lätt med facit       test svårare med facit   FEL I FACIT! uppg 5 på lätta provet ska ge 8 tim och 20 minuter

Förslag till lösningar till kombinatorikhäftet och några uppgifter om sannolikhet

Förslag till lösningar på provet i sannolikhet och kombinatorik    9B     9DEF      9GH

Elevarbeten (väldigt fina)

”Kristinas bollkastning” (En film om sannolihetsberäkningar av Tilda H och Signe L på Kulturama 2017, eleverna i åk8 har själva konstruerat och löst problemet som en instruktionsfilm om sannolikhetsberäkning.)

”Skolböcker i väskan” (En film om sannolihetsberäkningar av Alex, Vira och Loreena på Kulturama 2017, eleverna i åk8 har själva konstruerat och löst problemet som en instruktionsfilm om sannolikhetsberäkning.)

”godisar i skålen” (En film om sannolikhetsberäkningar av Tuva, Maja och Hugo på Kulturama 2017, eleverna i åk 8 har själva konstruerat och löst ett problem i sannolikhetslära som en instruktionsfilm).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.