7F

Planering 7F

Här kan 7F följa sin terminsplaneringplanering i matematik

Rutiner för matematiklektioner:

Om du är ute efter betyg så tänk på att följande finns med i kunskapskraven i matematik:

"I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som  för resonemangen framåt."

Det här dokumentet använder jag mig av när jag planerar undervisningens innehåll och när jag bedömer dina kvalitéer i matematik

Arbetsområde 1: Taluppfattning

v33

Ons: Introduktion och tal i ett historiskt perspektiv

Tors: Tal i ett historiskt perspektiv. Vi undersöker en annan talbas (Bas  8)

Fre: Aditions- och subtraktionslogaritmen (ÖK: testa algoritmerna i en annan talbas)

v34

Mån: Multiplikationsalgoritmer: Streck, kinesisk ruta och europeisk algoritm.

Tis: Divisionsalgoritmer: Kort division, trappa och ballongdivision

Ons: Multiplikation med talen 10, 100 och 1000 (ÖK: att uttrycka tal som 10-potenser och multiplicera dessa). Vi jobbar i matteboken s.41-43 och s. 48-49.

Tors: Division med talen 10, 100 och 1000 (ÖK: Dividera 10-potenser med varandra)

Fre: Räkning med div och mult. Vi avslutar veckan med en ET på de fyra räknesätten.

v35

Mån: Multiplikation i talområdet 0 till 1

Tis: Division i talområdet 0 till 1

Ons: Prioriteringsregler, primtal och delbarhet

Tors: Prioriteringsregler, primtal och delbarhet. (ÖK: uppgifter i rasmus om faktorisering)

Fre: Faktorisering av tal. Vi avslutar veckan med en ET på veckans innehåll)

v36

Mån: Avrundning och överslagsräkning

Tis: Avrundning och överslagsräkning

Ons: Avrundning och överslagsräkning

Tors: Ni tillverkar uppgifter på veckans innehåll och de bästa kommer med i veckans ET.

Fre: Övningsuppgifter i boken samt ET (facit) där ni har gjort uppgifterna

v37

Mån: Repetition: BL + HH

Tis: Repetition: BL + HH Extramaterial

Ons: Repetition: BL + HH  Gamalt potensprov

Tors: Repetition: BL + HH

Fre: Repetition: BL + HH

v38

Mån: "Fråga Olle", Frågestund inför provet. Här ska du ha förberett dig som om det var prov och ni får önska vilka uppgifter vi ska arbeta med.

Tis: Prov på kap 2, del 1

Ons: Prov på kap 2, del 2

Tors: "Kims prov", Kim hade varit lite slarvig på lektionerna och ofta kommit sent. Det gick inte så bra för Kim. Arbeta i par med att rätta Kims prov. Instruktion medföljer.

Fre: Återkoppling från provet

 

Arbetsområde 2: Geometri

v39

Mån: Enheter och prefix (överkurs 10-potenser och hur de passar ihop med olika prefix)

Tis: Enheter och prefix (överkurs 10-potenser och hur de passar ihop med olika prefix)

Ons: Geometriska begrepp (parövning blind beskrivning av figurer Omprov 15:00

Tors: Geometriska begrepp, övningar på rasmus

Fre: ET på veckans innehåll

v40

Mån: Vinklar: Vi mäter och konstruerar vinklar med gradskiva

Tis: Vinklar polygoner och dess vinkelsumma: Vi gör en labb med trianglar och vinklar

Ons: Vi namnger olika vinklar och beräknar dessas storhet.

v42

Tis: Vi jobbar klart med area av parallellogrammer, trianglar och sammansatta formet (tom s. 107)

Överkursuppgifter finns på www.rasmus.is (geometri), samt i form av ett häfte om problemlösning med vinklar och på www.ollesmatte.se (arbetsuppgifter från gamla NP)

Ons: Vi jobbar med Kapitteltest, Begreppstest

Tors: Vi jobbar med Kapitteltest, Begreppstest

Fre: Vi arbetar med Basläger och Hög höjd

v43

Mån: Vi arbetar med Basläger och Hög höjd

Tis: Vi arbetar med Basläger och Hög höjd

Ons: Fråga Olle (Här har du chansen att ställa frågor inför provet och diskutera uppgifter som du fastnat på)

Tor: Prov Del 1 (Metoder och begrepp)

Innehåll i provet är vinklar (vertikalvinklar, sidovinklar, bisektriser, likabelägna vinklar, reflexvinklar) vinklar, Area (trianglar, rektanglar, parallellogrammer) och Omkrets.

Fre: Prov del 2 (Problemlösning)

v44 HÖSTLOV

v45

Mån: Kims prov prov (Ni får chansen att rätta ett prov och diskutera bedömning)

Tis: Ni får tillbaka era prov rättade för påseende och ni får chansen att ställa frågor. Sedan börjar vi med nästa avsnitt.

 

Arbetsområde 3:

Arbetsområde 4:

 

 

Arbetsområde 5:

Arbetsområde 5: