9A

Planering HT2017 9A

Här kan 9A följa sin terminsplaneringplanering i matematik

Rutiner för matematiklektioner:

Om du är ute efter betyg så tänk på att följande finns med i kunskapskraven i matematik:

"I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som  för resonemangen framåt."

Det här dokumentet använder jag mig av när jag planerar undervisningens innehåll och när jag bedömer dina kvalitéer i matematik

Arbetsområde 1: Potenser, Rötter och andragradsekvationer v34 – v38

 

Skärmavbild 2017-06-18 kl. 21.16.10

v34 (Mentordagar må-ons)

v35

Mån-Tis: Repetition potensräkning  -  räkning med stora och små tal

Arbetsuppgifter finns i matteboken på: sid 13-14 (lätta), sid 27-28 (också lätta) samt sid 149 (medel). Vi repeterar även grundpotensformerna och arbetet med stora och små tal gemensamt då det är viktigt att kunna.

Ons: Algebraisk potensräkning Se den här filmen innan du kommer!

Här definierar vi räknereglerna i "potenslagarna"

v36

Mån: Klassresa - "räkna alla raukar på Gotland"

Tis: Introduktion av kvadratrötter och andra rötter

Uppgifter i boken på: sid 15, 29 och 34-35

Ons: Räkning med rötter (fortsättning) alternativt fördjupning med koppling mellan rötter och potenser och potenslagarna arbetsuppgifter

v37

Mån: problemlösning med kvadratrötter Arbetsuppgifter

Tis: Lösning av enkla andragradsekvationer - Kan en ekvation ha mer än ett svar? Arbetsuppgifter

Ons: Vi ritar funktionsgrafer av andragradsfunktioner och grafen för y=1/x - Men den här linjen är ju inte rät!?!?

v38

Den här veckan ska du reflektera över hur du visar resonemangsförmåga. Fyll i enkäten.

Mån: Vi fortsätter studera andragradsfunktioner.

INFÖR PROVET 

Målmatris av arbetsområdet och tips till dig som pluggar

Arbetsuppgifter om rötter

Arbetsuppgifter som ni jobbade med förra året om potenser

Förra årets potensprov (facit finns under redovisningar)

Rötter i nationella prov

Potens-häfte som vi inte använt men som är gjort för matematik-klasser i åk9. Vi har gjort mycket av det som är med men inte allt. Potenslagarna finns med här!

En powerpoint om potenser (genomgång)

Tis: "Fråga Olle" , Här kan du ställa dina frågor inför provet om potenser, rötter och andragradsekvationer. Exempel på enkla uppgifter om potenser som varit med på nationella prov.

Ons: Prov om potenser, rötter och andragradsekvationer

Mån: Återkoppling från provet

 

Arbetsområde 2: Algebra – kvadreringsreglerna, ekvationer, talserier och rationella uttryck – v39 –

algebra

v39

Tis: Introduktion Algebra  "ekvationssystem" Vi arbetade med problemet:

"2 cola och 3 påsar chips kostar 85kr 

3 cola och 2 påsar chips kostar 90kr.

Vad kostar colan och vad kostar chipsen?"

Dessutom jobbade vi med följande övningar

Ons: Vi fortsätter med problemlösning med ekvationssystem och vi börjar med att hitta generella metoder för att lösa 2-variabelsystem som är dom vanligaste ekvationssystemen. Vi ska i arbetsområdet lära oss att:

 1. lösa ekvationssystem algebraiskt (Ex: sid 209)
 2. lösa ekvationssystem (grafiskt) (Ex: sid 207)
 3. lösa ekvationssystem logiskt (eller konkret) (Ex: "Sportaffären")
 4. Lösa problem med hjälp av ekvationssystem (Ex: sid 2101-211)

v40

Läxa att läsa igenom den här matrisen och informationen om arbetsområdet. Du ska jobba med den för att kunna se till att du når så långt som du vill i arbetsområdet Algebra.

Mån: Vi fortsätter att arbeta med algebraiska lösningar av ekvationssystem i matteboken på sid 206-209

Tis: Vi löser samma ekvationssystem idag igen fast med grafisk metod. (Sid 206 - 209) Vi jobbar också med dom här problemen som liknar provuppgifter.

Ons: Vi jobbar med problemlösning som leder fram till ekvationssystem. Matteboken sid 210 - 211. Här kan vi titta tillbaka på problem som vi löste i åk8 "flyttbilarna", "Simhallen" osv. Då pratade vi om funktionssystem (vilket är samma sak som ekvationssystem). Problemens lösningar ligger i att hitta skärningspunkter med algebraisk metod eller grafisk metod.

v41

I Onsdags önskade en elev en film att mysa med på fredagkvällen. Klart eleven ska ha en film om funktionssystem! Här kommer den Håll till godo kompis! "Idas önskan om ekvationssystem" (Ni andra får också titta förstås). En till film med en logisk/konkret lösning kommer också.

Mån: Vi går igenom inlämningsuppgift i matematik. Ni ska tillverka en egen problemuppgift (individuell uppgift) som ni kan lösa med hjälp av ett ekvationssystem. Ni ska sedan redovisa flera olika lösningar av ert problem (Ju fler desto bättre!) Förslag på lösningsmetoder:

 • Grafisk lösning
 • Algebraisk lösning ("funktionsmetoden")
 • Algebra sik lösning (substitutionsmetoden)
 • Algebraisk lösning (Subtraktionsmetoden)
 • Lösning med logiska resonemang
 • Annan egen lösningsmetod? (Konkret metod av något slag?

Ni lämnar in ert problem antingen genom att ni filmar er lösning och pratar till och lägger upp den som olistad på youtube och skickar länken till www.ollesmatte.se eller genom att scanna in ert problem med lösningar och maila det till mig. Ni kan också skriva in ert problem i word och rita och skriva era lösningar för hand. Tänk på att era lösningar ska vara tydliga och era resonemang klockrena (klockrena är inte samma sak som långa!).

Arbetet ska lämnas in senast tisdag v 42. Ni får 2 lektioner att jobba med det i skolan, resten får ni göra hemma. Bedömningen på ert inlämnade arbete slås ihop med ert provresultat.

Tis: Vi arbetar med inlämningsuppgiften

Ons: Repetition av den räta linjens ekvation, k-värde, m-värde samt igenkänning av funktionsgrafer.

Uppgifter i boken på sid:

E: s.44 - 51

E-C: s.174 - 177

Samt  Arbetsuppgifter på A-nivå för beräkning av funktion utifrån 2 givna punkter.

v42

Här kan ni se en blandning av olika arbetsuppgifter som riktar in sig mot grafer och ekvationssystem

Mån: Hur  fungerar räta linjens ekvation och hur beräknar man en funktion utifrån givna punkter? (Vi fortsätter med arbetsuppgifterna från i onsdags)

Tis: INLÄMNING AV DEN INDIVIDUELLA UPPGIFTEN! DEADLINE!!

"Fråga Olle" inför provet i Algebra & funktionslära

Ons: Utvecklingssamtalsdag, den här dagen kan ni passa på att jobba med uppgifter om ekvationssystem i rasmus. Det finns 3 korta tester där du kan se om du har koll på ekvationssystem och grafer.

v43

Mån: E-C prov med inriktning mot att rita grafer, lösa enklare ekvationer och att teckna uttryck. Provet börjar redan på studio-tiden så att alla får gott om tid. Provet börjar redan kl 09:00 och pågår ända till 10:40 (Ni får alltså 100 minuter på sig) Ni ska inte ha med er mobiltelefon men ta gärna med egen linjal. Alla ska ha med sig penna och sudd. Jag tar med miniräknare. OBS! Provet skrivs i sal 366

Tis: C-A prov i Algebra med inriktning mot räta linjens ekvation och ekvationssystem. Ta inte med mobiltelefon. Ta med penna och sudd och gärna egen linjal. Jag tar med miniräknare. Salen är 347 som vanligt men ni får extra tid.

NY TID: 08.10 - 09.20

Ons: Återkoppling från prov i Algebra & funktionslära. 

Svara på den här enkäten om provet

v44 HÖSTLOV

 

Geometri i 3D

Skärmavbild 2017-08-15 kl. 19.34.43

v45

Mån: Introduktion rymdgeometri. Volymenheter och omvandling.

FORMELBLADET

ENHETSOMVANDLINGSSCHEMA

Tis: Beräkning av volymer och namngivning av rymdgeometriska former

Ons: Fortsatt beräkning av rymdgeometriska former

v46

PROJEKTET INSTRUKTION

Mån-Ons: Byggprojekt

Veckobeting: Designa din figur med skisser och beräkningar färdiga att lämna in

v47

Mån-Ons: Byggprojektet

Veckobeting: Tillverka skalenliga ritningar i skala 1:4 av samtlig delar som ingår i din modell samt påbörja konstruktionen av din modell

v48

Mån-tis: Byggprojekt

Veckobeting: Konstruera klart din modell och lämna in den tillsammans med dina ritningar och redovisade beräkningar.

Ons: Sista inlämningsdag av byggprojektet i rymdgeometri

v49 (Tis-tors ev rep)

Mån: Kompletteringsprov i Geometri

Tis: rep

Ons: rep

v50 

 

Mån: Muntliga nationella prov i MA/SV/EN

Tis: Rep & Show

Ons: Rep & Show

v51: 

Mån: Betygssamtal

Tis: Betygssamtal

Ons: Avslutning

 

 

Planering VT2018 9A

Här kunde 8A följa sin terminsplaneringplanering i matematik VT17

 

Arbetsområde 4: Geometri II: Likformighet, proportionalitet, topptriangelsatsen och symmetri

 

V2

Mån:

Tis:

Ons:

V3

Mån:

Tis:

Ons:

V4

Mån:

Tis:

Ons:

V5

Mån:

Tis:

Ons:

 

Arbetsområde 5: Statistik – Lägesmått, spridningsmått, excel och diagram

Arbetsområde 6: Procent: Procentuell förändring med förändringsfaktorer och procentuell koncentration

Planering VT2017 8A

Här kunde 8A följa sin terminsplaneringplanering i matematik VT17

 

Arbetsområde 1 Algebra & ekvationer v3 – v7

 

ekvation

Saxat ur läroplanen: "Genom att utveckla kunskaper i och om matematik får eleverna också förutsättningar att närma sig ett annat av kursplanens syften nämligen möjligheten att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster och samband. Detta kan till exempel handla om att uppleva algebraiska uttryck som på ett enkelt sätt uttrycker generella lösningar eller insikter om matematiska relationer. Det finns ett egenvärde i att uppleva estetiska värden och att lösa matematiska problem för att de i sig är stimulerande uppgifter och för att problemen och lösningarna äger en egen skönhet."2V"

V2

Fre: Vi jobbar med parenteser och teckenväxlingar Arbetsuppgifter Efter den här lektionen är ni behöriga att arbeta med uppgifterna på rasmus.is som heter polynom test 3 Det är viktigt att ni lyssnar noga och ställer frågor den här lektionen. Ni får dessutom testa att lösa dessa 2 uppgifter på "VG-nivå" från ett gammalt nationellt prov för åk9.

V 3

Mån: Vi jobbar med multiplikation av parenteser och kvadreringsregler som överkurs Arbetsuppgifter NYTT FACIT 1-4

Tis: Olle är på Lilla Kulturama. Ni ska jobba med hemuppgifter i www.rasmus.is  Ekvationer 1 test 1, 2 och 3. För att lösa uppgifterna i test 3 måste ni ha förstått uppgifterna på måndagens lektion.

Fre: Diagnos: ni gör en diagnos som ni får rätta själva för att se att ni har koll på ekvationsmetoder

V4

Mån: Vi jobbar med ett rikt matematiskt problem. Läxa är att se den här filmen. Instruktioner till problemet finns i filmen. Vi ska sedan illustrera vår lösning grafiskt.

Tis: Vi jobbar med ett rikt matematiskt problem. Borden ... Vi sammanfattar våra lösningar grafiskt.

Fre: Vi jämför algebraiska uttryck algebraiskt och grafiskt Arbetsuppgifter

V5

Mån: Vi använder ekvationer för att lösa problem. Vi arbetar med arbetsuppgifter i matteboken sid 86-87 (lätta) och sid 101-102 (medel).

Tis: Vi jobbar klart med veckans uppgifter i matteboken. Läxa till idag är att välja en uppgift du tyckt varit utmanande och lämna in en perfekt redovisad lösning på den skriftligt (du ska vara beredd att redovisa den muntligt).

Fre: Vi ritar grafer och beskriver samband grafiskt Introduktionsuppgift Taxibilar Vi tittar på taxiresor och beskriver deras kostnader som grafer. Vi tolkar grafer och jämför grafer

V6

Mån: Vi återkopplar till taxibilarna och repeterar lite om att förenkla uttryck och lösa ekvationer (Inför provet info)

Tis: Frågor inför provet. Här har du chansen att ta upp uppgifter du tycker varit kluriga eller att ställa frågor om sånt du tycker verkar oklart.

Fre: Prov del 1 (algebraiska uttryck och ekvationer) övningsuppgifter för hemmabruk med facit Förslag till lösningar finns under redovisningar.

V7

Mån: Prov del 2 (ett rikt problem med funktionsgrafer) Kunna använda funktionsgrafer för att lösa problem. Under fliken uppgifter kan du skrolla ner till Algebraproblem så kan du hitta uppgifterna "Simhallen", "Rymdresan" och "Flyttbilar". Det är bra problem att öva på.

Tis: Återkoppling från prov del 1

Fre: Återkoppling från prov del 2

V8 SHOWCASE

Mån: Vi ritar krokiga grafer

Tis: MS är borta, DST kör ett rikt matematiskt problem. Ta med fika den som vill!

Fre: Vi undersöker ett matematiskt mysterium och utvärderar algebraperioden med den här enkäten

V9 SPORTLOV

Arbetsområde 2 Bråk & Procent v10 – v14

 

brakdelar

Saxat ur läroplanen: Från arbetsområdet taluppfattning:"I årskurserna 7–9 är innehållet centrala metoder för beräkningar med tal i bråkform" och från arbetsområdet samband & förändring: "i årskurserna 7–9 och formuleras målen där som procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer"

V10

Arbetsområdets innehåll

Arbetshäfte till bråkräkning

Mån: Introduktion av bråkräkning. Vi jobbar med begreppen förkorta bråk, förlänga bråk och vi storleksordnar bråktal.

Tis: Vi jobbar med de fyra räknesätten med bråkräkning (Addition & Subtraktion) Arbetsuppgifter

Fre: Vi jobbar med bråkdelar av bråkdelar och multiplikation av bråktal Arbetsuppgifter powerpoint

skarmavbild-2017-01-10-kl-09-41-05

V11

Mån: Vi jobbar med division av bråk

Tis: Diagnos: skriver en diagnos som ni får rätta och bedöma själva. Här ser ni vad ni måste träna mer på inför testet längre fram.

DIAGNOSEN med tillhörande FACIT

Fre: Vi arbetar med problemet med Skallagrims Kvällulvssons Silverskatt

V12

Mån: Luriga bråkuppgifter (problemlösning) Arbetsuppgifter  förslag till lösningar

Tis: Vi introducerar procentbegreppet och jämför begreppen bråkform, procentform och decimalform Procenthäfte  med facit (häftet innehåller procenträkning för hela högstadiet så vi kommer inte hinna allt) Kursens innehåll

Fre: Vi beräknar procentsats, del och helhet Arbetsuppgifter

V13

Mån: Vi jobbar med procentuell förändring

Tis: Vi jobbar med förändringsfaktorer i matteboken sid 164 -167 (eller lite lättare 159-161) Det finns även uppgifter i procenthäftet om förändringsfaktorer. Det går bra att jobba med dom också men i boken har du ett facit.

Fre: Vi jobbar klart med uppgifterna från tisdagen Förprov med facit

V14

Mån: Frågestund inför provet

Tis: Prov i bråk & procent Prov-lapp

Provet med förslag till lösningar finns tillgängligt under redovisningar från ca 15.00.

Fre: Återkoppling från provet

V15 PÅSKLOV

Arbetsområde 3 Sannolikhet & Kombinatorik v16 – v22

 

sannolikhet

Saxat ur läroplanen: "För årskurserna 7–9 är innehållet hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem. Progressionen ligger dels i att eleverna efter hand får möta nya situationer där kombinatorik ska tillämpas, dels i att de får tillämpa allt fler kombinatoriska principer."

V16

Tis: Vi introducerar begreppet kombinatorik. Vi arbetar med kombinationer och introducerar begreppet fakultetberäkning. Filmläxa till idag!!

Fre: Vi labbar med kombinationer och löser kombinatoriska problem. Arbetsuppgifter

V17

Mån: Vikarie: Ni arbetar med uppgifterna på sid. 187-188. Man kan också jobba klart med uppgifter från fredagens övning när man är klar i boken. Böcker finns i sal 347.

Tis: Vi undersöker hur många olika rätter som faktiskt serveras på Bosses korv-grill.

Fre: Vi undersöker bla på hur många sätt man kan välja en delmängd ur en mängd. Arbetsuppgifter Facit

V18

Saxat ur läroplanen: "För årskurserna 7–9 är innehållet om sannolikhet formulerat som likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer."

Tis: Vi jobbar med sannolikhetsuppgifter i matteboken s. 176-206. Vi introducerar begreppet sannolikhet och arbetar med enstaka händelser. Vi lär oss begreppen gynnsam händelser och möjliga händelser.

Fre: Uppstart av inlämningsuppgift "Filminspelning"

Ni ska spela in en instruktionsfilm för någon typ av sannolikhets-problem. Filmen ska innehålla beräkningar och konkreta lösningar. Ni väljer själva svårighetsnivå på problemet ni ska lösa. Alla 3 som jobbar med filmen ska kunna svara på frågor om hur ni har tänkt när ni löst problemet. Filmen bör inte vara mer än 5 min lång. Filmen ska lämnas in senast tis v21 kl 16:00 om den ska bedömas. Ni spelar in filmen med era mobiltelefoner och omvandlar dom till youtube-klipp. Tänk på att ingen person ska synas i filmen som inte vill synas på film på internet. Fina arbeten kan komma att publiceras på www.ollesmatte.se senare. Filmens matematiska värde bedöms i denna matris. Önskemål till grupparbetet

V19

Mån: Vi fortsätter jobbar med sannolikhetsuppgifter i matteboken s. 176-206 och har en genomgång om upprepad sannolikhet Gruppindelning och tips till arbetet

Tis: Vi jobbar med upprepad sannolikhet Arbetsuppgifter

Fre: Filmtillverkning.

V20 PRAO-VECKA

V21

Mån: Vi jobbar med sannolikhetsfilmen datorer bokade

Tis: Frågestund inför testet i kombinatorik.  Deadline för inlämning av filmuppgiften (är filmen inte inlämnad före 16:00 så kommer den inte räknas in i ditt prov.)

V22

Mån: test i kombinatorik

Tis: Återkoppling av test i kombinatorik

Fre: Kompletteringar för de som missat tester, betygs-snack om vi hinner, fyll i den här viktiga enkäten MATEMATIKUTVÄRDERING

 

V23

Mån: Matteavslutning med fika, betygssamtal och utvärdering

Tis: NATIONALDAGS-LEDIGT

Fre: SKOLAVSLUTNING

Planering HT2016 8A

 

Följande jobbade 8A med höstterminen 2016

Taluppfattning

potenser

Saxat ur läroplanen: "I årskurserna 7–9 ska eleverna även få kunskaper om metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang. Det kan till exempel vara kulramen eller olika metoder för division. Här finns stora möjligheter att se mångfalden i de metoder som har använts genom historien. Här ges också möjligheter för eleverna att ta del av och dela med sig av olika kulturers sätt att skriva tal, beskriva talsystem och metoder för beräkningar."...

..."Vidare handlar progressionen om att ju äldre eleverna blir, desto fler metoder ska de möta. Även kunskaperna om när olika metoder är lämpliga att använda utvidgas och fördjupas."

V 34

Måndag: Metoder för multiplikation, "vanlig uppställning" , "räkning med streck" och den kinesiska rutan. Vi använder tre olika metoder och utvärderar deras användbarhet likheter och olikheter. Vi pratar om prioriteringsreglerna och komutativa lagen och vad den innebär.

Tisdag: Metoder för division, "kort division", "liggande stolen" och "trappan". Vi repeterar kort division och prövar och jämför med 2 äldre historiska metoder (som era föräldrar säkert känner igen!!). Vi utvärderar dom och jämför metodernas likheter och skillnader.Vi pratar om skillnaden mellan "innehållsdivision" och "delningsdivision".

Kunskapskrav: "Eleven kan välja och använda matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, ... med tillfredsställande resultat." 

Fredag: Vi skriver ett litet läxförhör där ni ska lösa problem med hjälp av skriftliga räknemetoder. Här ska ni som är på jakt efter högre betyg visa att ni kan hantera flera olika metoder för räknesätten multiplikation och division som är begrepp ni ska kunna förklara.

V 35

Måndag: Vi repeterar multiplikation och division med 10, 100, 1000 osv arbetsuppgifter

Tisdag: Vi undersöker vad som händer när man multiplicerar och dividerar med tal i talområdet mellan noll och ett ( 0 - 1) arbetsuppgifter

Fredag: Vi introducerar negativa tal och hur dom fungerar att räkna med. Vi börjar med addition och subtraktion med negativa tal. Övningar finns på rasmus. (genomgång på film om räkning med negativa tal) Arbetsuppgifter

V 36

Måndag: Vi arbetar med division och multiplikation av negativa tal. Arbetsuppgifter

Tisdag:  Vi fortsätter arbeta med negativa tal arbetsuppgifter

TIPS! För dig som vill öva negativa tal på Engelska

Fredag: Vi skriver ett litet läxförhör beräkningar med negativa tal.

V 37

Saxat ur läroplanen: "Undervisningen i årskurserna 7–9 ska även behandla potensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix. Prefix som milli, hekto och kilo har oförändrad aktualitet, medan prefix som nano, mega och giga används mer i dag än för tjugo år sedan som en följd av den tekniska utvecklingen i samhället."

Måndag: Vi arbetar med begreppen Potens, Bas och exponent, vi tecknar potensuttryck, tolkar potensuttryck och gör beräkningar med potensuttryck. Den här powerpointen visar hur potenser fungerar och är bra för dig att plugga på! Tips! gör dessa tal på rasmus!     Arbetsuppgifter

Tisdag: Vi studerar 10-potenser och hur vi kan använda dom för att uttrycka små och stora tal Tips! gör dessa tal på rasmus !    Arbetsuppgifter

Fredag: Vi fortsätter öva på att göra beräkningar med potenser. Läxa till idag är att se den här filmen. På ett ställe i filmen så räknar jag fel!! Din läxa är att hitta felet och kunna berätta vad som är fel, hur jag borde ha gjort och vilket vanligt tankefel jag kan ha gjort. Läxa även att svara på den här enkäten!  Arbetsuppgifter

Kunskapskrav: "Eleven har kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i olika sammanhang på ett fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra."

V 38

Måndag: Vi arbetar med vanligt förekommande prefix och hur de kan översättas som 10-potenser.

Arbetsuppgifter

Tisdag: Vi arbetar med problemlösning där vi måste förstå hur potenser och prefix fungerar.

Fredag: Vi går igenom grundpotensform (gpf) och lär oss hur stora och små tal kan skrivas. LÄXA TILL IDAG ATT SE DENNA FILM! Tips! gör dessa tal på rasmus!

Arbetsuppgifter

V 39

Måndag: Temaarbete: vi undersöker det flera tusen år gamla babyloniska ("hexadecimala") talsystemet. Vi lär oss skriva och tolka tal med kilskrift samt undersöker hur vi kan använda potenser för att tyda detta uråldriga talsystem.

Tisdag: Repetition av Negativa tal inför kommande prov

Fredag: Repetition av potensräkning. Frågestund inför måndagens prov.

V 40

Måndag: Prov på potensräkning och negativa tal. Allt vi arbetat med under v35-38 ingår i provet.

 

Geometri

geometri

V 40

Tisdag: Introduktion av Geometriområdet. Idag går vi igenom målen för området och diskuterar hur man kan beskriva en geometrisk figur.

Mål:

 • Namnge och beskriva 2-dimensionella geometriska figurer
 • Konstruera och avbilda 2-dimensionella geometriska objekt
 • Välja, jämföra och tillämpa metoder för beräkning av area och omkrets av 2-dimensionella geometriska objekt samt beräkning av begränsningsyta av vissa 3-dimensionella objekt
 • Likformighet i form av skalaberäkningar, tolkning av skala, tillämpning av skala och beräkning av skala

Torsdag: Facit och förslag till lösningar finns tillgängliga under fliken redovisningar efter kl 13:00

Fredag: Återkoppling och genomgång av provet med hjälp av självbedömning i bedömningsmatris.

V 41

Måndag: Beräkningar av omkrets av "polygoner" (månghörningar). Vi arbetar med Trianglar, rektanglar, parallellogram och parallelltrapetser. Vi introducerar Pythagoras sats och arbetar med mer än 2000 år gamla metoder. Arbetsuppgifter

Kuriosa: Pythagoras var en grekisk matematiker som tillsammans med sina lärjungar levde som isolerade räknande munkar i antikens Grekland. Dom kallades Pythagoreerna och hade lokalt en status som halvgudar, lite som dagens idrottsstjärnor.

Extra: Dogge Doggelito kan lära dig om Pythagoras sats

Tisdag: Vi beräknar area och begränsningsarea på geometriska figurer. Läxa till idag: lös dessa uppgifter (test 1-3) i rasmus!

Fredag: Vi ser filmen Agora som handlar om den antika matematikern Hypatia i tema med Engelskan (Engelskaläraren bestämmer klassrum)

V 42

Måndag: Idag ska ni arbeta med problemlösning av geometriska figurer där problemet rör begränsningsyta. Arbetsuppgifter

Tisdag: Idag jobbar vi med beräkning av area och omkrets på cirklar och cirkelsektorer. Här är en liten genomgång om cirklar. Här kommer dessutom en liten sång om cirkelns formler

Fredag: Konstruktionsritning av 2-dimensionella geometriska figurer. Den här lektionen ska du lära dig att rita en rät vinkel, att konstruktionsrita en kvadrat, en liksidig triangel, en liksidig Hexagon samt lära dig hitta mitten på en sträcka. Hjälpmedel idag är endast en ograderad linjal samt en passare! Läxa till idag är att se följande filmer!  Ritfilm 1  , Ritfilm 2 .

Försök konstruera följande figurer och lämna in det du hunnit med i slutet av lektionen! 

Figurer: A) en rät vinkel, B) Mitten på en sträcka, C) Hälften av en vinkel, D) Liksidig triangel, E) Kvadrat, F) Liksidig 6-hörning, G) Liksidig 8-hörning

Uppgift A och B ger 1p per uppgift, Uppgift C,D och E ger 2p per uppgift och uppgift F och G ger 3p. Endast korrekt konstruerade figurer ger poäng!

V 43

Måndag: Genomgång av skala:

 • beräkna verkligheten (tex att läsa av en karta)
 • beräkna bilden (tex att avbilda något skalenligt)
 • Beräkna skalan (bestämma vilken skala något är ritat i utifrån bildens och verklighetens mått)

Vi arbetar med övningsuppgifter kring skalaberäkningar Arbetsuppgifter

Tisdag: Vi fortsätter arbeta med arbetsuppgifterna om skala Arbetsuppgifter/fördjupning (fel i facit på uppg 2 i fördjupningen!)

Fredag: Studiedag

V 44

Lediga

V 45

Måndag: Vi arbetar med area och omkrets av cirkelsektorer. BONUSUPPGIFT TILL PROVET dagens Arbetsuppgifter

Tisdag: Vi arbetar med blandad problemlösning från avsnittet på olika svårighetsnivåer och förbereder oss inför A-provet

Fredag: Utvecklingssamtalsdag

V 46

Måndag: Repetition och frågestund inför provet PROV-LAPP  Självbedömnings-matris

Tisdag: E-A-prov i geometri (Det finns flera bra minitester att träna inför provet med på www.rasmus.is )

Fredag: Återkoppling av Geometriprovet

 

Algebra

algebra

V 47

Algebra

Saxat ur läroplanen:

"I årskurserna 7–9 är motsvarande innehåll formulerat som metoder för ekvationslösning. Progressionen ligger i att eleverna i de högre årskurserna ska möta generella metoder. Ekvationerna som ska lösas beskriver också mer komplexa beräkningar och blir därmed allt mer sammansatta."

Måndag: Introduktion Algebra ( i det här Algebrahäftet finns mycket av det du ska lära dig samlat)

Mål: 

 • teckna uttryck
 • tolka uttryck
 • jämföra uttryck
 • teckna ekvationer för att lösa problem
 • lösa ekvationer

Kuriosa: Arabiskans uttryck "Al-djebr" betyder återförening eller koppling. Den första kända algebran som använts på samma sätt som vi gör idag som finns dokumenterad är från 800-talets Bagdad. På den tiden låg världens största universitet i det mäktiga kalifatet i nuvarande Bagdad. Mest känd från universitetet är Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi som anses vara den person som uppfann den moderna algebran. Ordet algoritm (uträkning) kommer från hans efternamn då han anses ligga bakom de skriftliga uppställningarna i de fyra räknesätten. Al-Khwarismi sägs även vara ansvarig för det arabiska siffersystemets konstruktion (dvs de siffror vi använder idag).

Tisdag: Idag jobbar vi med att konstruera och tolka algebraiska uttryck Läxa till idag är följande film: Algebraiska uttryck

Fredag: Idag jobbar vi med att jämföra algebraiska uttryck. Läxa till idag är att se följande film: Att jämföra uttryck

V 48

Måndag: Vi arbetar med parenteser och skapar uttryck som behöver parenteser Arbetsuppgifter

Tisdag: Vi gör beräkningar med matematiska uttryck med parenteser Arbetsuppgifter

Fredag: Vi prövar och jämför olika metoder att lösa ekvationer: ("balansvågsmetoden",  "hålla-för-metoden" och "motsatsmetoden").  Vi gör en ekvations-labb med balansvågar.

img_0339V 49

Måndag: Vi jobbar med ekvationslösning av olika typer av ekvationer Arbetsuppgifter med lösningar

Tisdag: Vi jobbar med ekvationslösning av olika typer av ekvationer

Fredag: Vi jobbar med ekvationslösning av olika typer av ekvationer Arbetsuppgifter

V 50

Måndag: E-prov i algebra förslag till lösningar 

Tisdag: Återkoppling från provet samt betygssamtal. Läxa att svara på denna UTVÄRDERING

Fredag: Rep till Julshow

V 51

Måndag: Rep till Julshow

Tisdag: Rep till Julshow

Fredag: Jullov (för er som tycker det är tråkigt med långt uppehåll utan matematik så finns det alltid uppgifter att jobba med på www.rasmus.is , för er som känner att ni kämpat bra under terminen och förtjänar lite ledigt så önskar jag er God Jul!)

god-jul