7F

Planering 7F

Här kan 7F följa sin terminsplaneringplanering i matematik

Rutiner för matematiklektioner:

Om du är ute efter betyg så tänk på att följande finns med i kunskapskraven i matematik:

"I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som  för resonemangen framåt."

Det här dokumentet använder jag mig av när jag planerar undervisningens innehåll och när jag bedömer dina kvalitéer i matematik

Arbetsområde 1:

 

 

Arbetsområde 2:

Arbetsområde 3:

Arbetsområde 4:

 

 

Arbetsområde 5:

Arbetsområde 5: