7F

Planering 7F

Här kan 7F följa sin terminsplaneringplanering i matematik

Om du är ute efter betyg så tänk på att följande finns med i kunskapskraven i matematik:

"I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som  för resonemangen framåt"

 

Arbetsområde 4: Algebra

v 2

"Att teckna uttryck" (5.1)

Begrepp som du ska förstå efter veckan: Variabel, Konstant, Obekant, Uttryck, term

Vi lär oss teckna uttryck för att beskriva verkliga företeelser algebraiskt. Vi arbetar med kap 5.1 (och ÖK med arbetsblad)

Prov i Bråk och Procent för de som inte skrev före jul på ämneshandledningen på torsdag)

ET (Fredag): Olle är sjuk. Ni ska arbeta i par med uppgiften "borden". Varje par ska ha en skriftlig inlämning redo till på måndag. Lycka till!

v 3

"Att förenkla uttryck" 

Live med Olle (Onsdag)

Begrepp som du ska förstå efter veckan: Variabeltermer, Konstanttermer, kommutativa lagen, Prioriteringsregler (ÖK: olika grader av variabeltermer, exponenter, potensform)

Under veckan lär vi oss förenkla uttryck. Vi arbetar med kap 5.2 samt uppgifter i rasmus. Vi gör också en övning när vi jämför uttryck med varandra.

ET (Fredag): Metod att förenkla uttryck

v 4 

"Formler"

Begrepp som du ska förstå efter veckan: uttryck, formel, ekvation, (ÖK: funktion).

Under veckan lär vi oss hantera formler och att skriva om dem. Vi tittar särskilt på triangulära samband. Vi arbetar med kapitel 5.3 och prövar att använda ett digitalt grafritande hjälpmedel (Geogebra) för att kunna studera ett matematiskt samband.

ET (Fredag): Metodkunskap i formelhantering

v 5

"Mönster"

Begrepp som du ska förstå efter veckan: Talföljd, Värdetabell, Aritmetisk talföljd (ÖK: Geometrisk talföljd)

Vi arbetar med kap 5.4 och studerar mönster i olika bildserier och beskriver dem med ord, värdetabell, talföljd och formel. Vi lär oss särskilt känna igen aritmetiska mönster (även kallade linjära samband). Vi undersöker ett geometriskt samband och ett aritmetiskt samband i geogebra och studerar likheter och olikheter. Kanske inser vi varför aritmetiska samband kallas linjära?

ET (Fredag): Att beskriva ett mönster

v 6

"Mera mönster"

Begrepp du ska förstå efter den här veckan: Proportionalitet

Vi studerar andra typer av talmönster och försöker beskriva dem med ord och med formler. Vi studerar också ett gudomligt mönster som upptäcktes av den italienska matematikern Leonardo Fibonacci (1170-1250). Fibonacci var inblandad i att införa de arabiska siffrorna i Europa som ersättning för de romerska siffrorna. Med hjälp av Fibonaccis gudomliga talföljd kan vi hitta det gyllene snittet. Vi ser en film om det gyllene snittet och undersöker vem som är vackrast i klassen. Vi tillverkar våra egna talserier som också ska leda oss till det gyllene snittet och lära oss hur man kan använda det gyllene snittet i praktiken. (Mer filmer om Fibonaccis talföljd: Film 1 , Film 2, Film 3)

Arbetsuppgift: Vem är snyggast?

v 7

"Ekvationer"

Begrepp du ska förstå efter den här veckan: Variabel, Obekant, Uttryck, Ekvation, Vänster led, Höger led, balansmetoden

Vi lär oss vad en ekvation är och om balansmetoden som är den grundläggande metoden för all ekvationslösning. Vi arbetar med kap 5.5 (ÖK: enkla andragradsekvationer).

v 8

"Typer av ekvationer"

Begrepp du ska förstå efter den här veckan: Typ 1-ekvation, Typ 2-Ekvation (ÖK: typ 3-ekvation)

Vi lär oss identifiera olika typer av ekvationer och löser dem. Vi arbetar med kap 5.6. Vi arbetar med uppgifter på rasmus.

ET (Fredag): Lösning av ekvationer av olika typer

v 10

"Problemlösning med ekvationer"

Vi lär oss hur vi kan teckna ekvationer för att kunna lösa matematiska problem. Vi gör en parövning som heter "tänk på ett tal". Vi arbetar med kap 5.7. Vi tillverkar egna problemlösningsuppgifter som ska gå att använda på en exit-ticket. Inlämning av egen uppgift senast torsdag! (Modellering är ett moment som bedöms).

ET (Fredag): Problemlösning (De bästa inlämnade uppgifterna hamnar på veckans ET.)

v 11

"Förberedelser inför prov"

Vi arbetar med begreppstest, kapiteltest, basläger och hög höjd i matteboken. Extra fördjupningsmaterial finns när man är klar. Vi avslutar veckan med frågestunden "fråga Olle". Då ska ni vara förberedda för prov och ha valt uppgifter som vi tittar på gemensamt.

Torsdagens ämneshandledning ägnas åt att vi pluggar tillsammans inför provet.

v 12

Mån: PROV 1

Tis: PROV 2

Ons: Kims prov (Vi hjälps åt att rätta kims prov utifrån en rättningsmall med olika typer av poäng)

Tors: Återkoppling från provet. Ni arbetar med att förbättra er insats på en valfri uppgift från provet.

Arbetsområde 5: Statistik

v 12

Fre: Introduktion av arbetsområdet

v 13

 

Arbetsområde 4: Repetition och årskursprov

Arbetsområde 1: Taluppfattning

v33

Ons: Introduktion och tal i ett historiskt perspektiv

Tors: Tal i ett historiskt perspektiv. Vi undersöker en annan talbas (Bas  8)

Fre: Aditions- och subtraktionslogaritmen (ÖK: testa algoritmerna i en annan talbas)

v34

Mån: Multiplikationsalgoritmer: Streck, kinesisk ruta och europeisk algoritm.

Tis: Divisionsalgoritmer: Kort division, trappa och ballongdivision

Ons: Multiplikation med talen 10, 100 och 1000 (ÖK: att uttrycka tal som 10-potenser och multiplicera dessa). Vi jobbar i matteboken s.41-43 och s. 48-49.

Tors: Division med talen 10, 100 och 1000 (ÖK: Dividera 10-potenser med varandra)

Fre: Räkning med div och mult. Vi avslutar veckan med en ET på de fyra räknesätten.

v35

Mån: Multiplikation i talområdet 0 till 1

Tis: Division i talområdet 0 till 1

Ons: Prioriteringsregler, primtal och delbarhet

Tors: Prioriteringsregler, primtal och delbarhet. (ÖK: uppgifter i rasmus om faktorisering)

Fre: Faktorisering av tal. Vi avslutar veckan med en ET på veckans innehåll)

v36

Mån: Avrundning och överslagsräkning

Tis: Avrundning och överslagsräkning

Ons: Avrundning och överslagsräkning

Tors: Ni tillverkar uppgifter på veckans innehåll och de bästa kommer med i veckans ET.

Fre: Övningsuppgifter i boken samt ET (facit) där ni har gjort uppgifterna

v37

Mån: Repetition: BL + HH

Tis: Repetition: BL + HH Extramaterial

Ons: Repetition: BL + HH  Gamalt potensprov

Tors: Repetition: BL + HH

Fre: Repetition: BL + HH

v38

Mån: "Fråga Olle", Frågestund inför provet. Här ska du ha förberett dig som om det var prov och ni får önska vilka uppgifter vi ska arbeta med.

Tis: Prov på kap 2, del 1

Ons: Prov på kap 2, del 2

Tors: "Kims prov", Kim hade varit lite slarvig på lektionerna och ofta kommit sent. Det gick inte så bra för Kim. Arbeta i par med att rätta Kims prov. Instruktion medföljer.

Fre: Återkoppling från provet

 

Arbetsområde 2: Geometri

v39

Mån: Enheter och prefix (överkurs 10-potenser och hur de passar ihop med olika prefix)

Tis: Enheter och prefix (överkurs 10-potenser och hur de passar ihop med olika prefix)

Ons: Geometriska begrepp (parövning blind beskrivning av figurer Omprov 15:00

Tors: Geometriska begrepp, övningar på rasmus

Fre: ET på veckans innehåll

v40

Mån: Vinklar: Vi mäter och konstruerar vinklar med gradskiva

Tis: Vinklar polygoner och dess vinkelsumma: Vi gör en labb med trianglar och vinklar

Ons: Vi namnger olika vinklar och beräknar dessas storhet.

v42

Tis: Vi jobbar klart med area av parallellogrammer, trianglar och sammansatta formet (tom s. 107)

Överkursuppgifter finns på www.rasmus.is (geometri), samt i form av ett häfte om problemlösning med vinklar och på www.ollesmatte.se (arbetsuppgifter från gamla NP)

Ons: Vi jobbar med Kapitteltest, Begreppstest

Tors: Vi jobbar med Kapitteltest, Begreppstest

Fre: Vi arbetar med Basläger och Hög höjd

v43

Mån: Vi arbetar med Basläger och Hög höjd

Tis: Vi arbetar med Basläger och Hög höjd

Ons: Fråga Olle (Här har du chansen att ställa frågor inför provet och diskutera uppgifter som du fastnat på)

Tor: Prov Del 1 (Metoder och begrepp)

Innehåll i provet är vinklar (vertikalvinklar, sidovinklar, bisektriser, likabelägna vinklar, reflexvinklar) vinklar, Area (trianglar, rektanglar, parallellogrammer) och Omkrets.

Fre: Prov del 2 (Problemlösning)

v44 HÖSTLOV

v45

Mån: Kims prov prov (Ni får chansen att rätta ett prov och diskutera bedömning)

Tis: Ni får tillbaka era prov rättade för påseende och ni får chansen att ställa frågor. Sedan börjar vi med nästa avsnitt.

 

Arbetsområde 3:

Arbetsområde 4:

 

 

Arbetsområde 5:

Arbetsområde 5: